Gilde Innoveert!

Bij Gilde Opleidingen hebben we altijd oog voor vernieuwing. Innovatie is wat ons betreft een duurzaam onderdeel van onze onderwijscultuur. Vernieuwende ideeën komen soms vanuit het management, maar zeker ook vanaf de werkvloer. Daarom is er Gilde Innoveert!.

Elk jaar maken we financiële ruimte vrij om aan de slag te gaan met mooie ideeën. Met vernieuwingsprojecten die onze medewerkers zélf aandragen, en die passen binnen de hoofdlijnen van ons strategisch beleid en onze onderwijsagenda. Kleine plannen of grotere trajecten, die eenbijdrage leveren aan de verbetering van ons onderwijs of de organisatie daarvan. Goed voor onze studenten, goed voor Gilde Opleidingen en daarnaast ook leuk, omdat het nieuwe energie en inspiratie brengt op de werkvloer.

Onze projecten 17/18 en hun projectleiders.

Learning Community High Impact Learning

Deze moderne tijd, waarin alles draait om kennis en informatie, vraagt om een andere manier van leren. Ook wel High Impact Learning genoemd. Meer diepgaand, zelfsturend maar ook in teamverband, rijk aan context en gebruikmakend van de moderne vaardigheden die nodig zijn in deze 21e eeuw.

Laatste update: 04 januari 2018 224 reacties

Gilde Helpt!

NIEUW - Bewustwording van het belang van reanimatie en betrokkenheid van studenten bij het kunnen reanimeren vergroten door in elke sector een studenten-reanimatieteam te creëren.

Laatste update: 31 oktober 2017 96 reacties

Videoconferencing Z&W en ict

NIEUW - Ontwikkelen van (en experimenten met) technieken waardoor overleg en vergaderen zo gefaciliteerd wordt dat je niet altijd meer fysiek samen in dezelfde ruimte hoeft te zijn.

Laatste update: 31 oktober 2017 52 reacties

BYOD Plaatsonafhankelijk werken met Gilde-software

NIEUW - Onderzoeken en implementeren van technieken waardoor de student vanuit iedere plaats waar hij een Internetverbinding heeft de benodigde Gilde-software en -applicaties kan gebruiken.

Laatste update: 31 oktober 2017 53 reacties

Leerklimaat verbetert leerprestaties

NIEUW – Automatiseren van het proces waarmee de vervolgloopbaan van onze afgestudeerden duidelijk wordt, en verkennen in hoeverre dit ingezet kan worden voor het faciliteren van (communicatie)activiteiten voor alumni.

Laatste update: 31 oktober 2017 68 reacties

Exit school-ex formulier

NIEUW – Automatiseren van het proces waarmee de vervolgloopbaan van onze afgestudeerden duidelijk wordt, en verkennen in hoeverre dit ingezet kan worden voor het faciliteren van (communicatie)activiteiten voor alumni.

Laatste update: 31 oktober 2017 0 reacties

Content is King!

NIEUW - Relevante content ontwikkelen en publiceren die aansluit op de informatiebehoefte van de student of potentiele student anno 2017.

Laatste update: 31 oktober 2017 45 reacties

Uitdaging en groei

NIEUW - Opzetten en uitvoeren van een onderzoek om inzicht te krijgen in wat er nodig is aan professionalisering van docenten, zodat zij onderwijs ontwikkelen en aanbieden dat beter aansluit bij de leerbehoeftes, capaciteiten en verschillen bij de niveau 2 studenten Helpende Zorg-Welzijn.

Laatste update: 31 oktober 2017 0 reacties

GO Coach

NIEUW - Creëren van duurzame inzetbaarheid van collega’s met een begeleidingsvraag op het gebied van hun werk, door preventieve professionele coaching en begeleiding.

Laatste update: 31 oktober 2017 257 reacties

Voor en door de salonmanager

NIEUW - Samen met studenten ontwikkelen en implementeren van het vaktechnische gedeelte van de niveau 4 opleiding Salonmanager.

Laatste update: 31 oktober 2017 61 reacties

Praktijkleren PW Roermond

NIEUW - Ontwikkelen en implementeren van onderwijs waarin de Pedagogisch Werker in opleiding een deel van de schooluren met een docent in de praktijk werkt en leert.

Laatste update: 31 oktober 2017 82 reacties

GetOut!

NIEUW - Ontwikkelen en implementeren van ‘escape-the-classroom’-onderwijs met activerende werkvormen waardoor studenten op het hoogste niveau van kennisverwerking zitten: integreren en toepassen.

Laatste update: 31 oktober 2017 0 reacties

Klaslokaal van de 21e eeuw

NIEUW - Ontwikkelen van een pilot waarin leslokalen worden gecreëerd met mogelijkheid voor live-webinars, flipping the classroom, een online videoarchief en BPV-begeleiding, oudergesprekken en huiswerkbegeleiding op afstand.

Laatste update: 31 oktober 2017 63 reacties

Keuzedelen als beroepsgerichte scholing

NIEUW - Keuzedeel Gehandicaptenzorg zodanig ontwikkelen dat het tevens in te zetten is als deskundigheidsbevordering voor werknemers in de gehandicaptenzorg in de regio.

Laatste update: 31 oktober 2017 40 reacties

Ontwikkelportfolio BPV

NIEUW - Ontwikkelen en implementeren van een leermethodiek voor de BPV waarin de werkprocessen het uitgangspunt zijn voor het leerproces van de student. Op die manier wordt hij meer eigenaar van zijn leerproces binnen de BPV.

Laatste update: 31 oktober 2017 0 reacties

Learning Hospitality in VR

NIEUW - Ontwikkelen en inzetten van educatief VR-beeldmateriaal ten behoeve van alle opleidingen binnen Hospitality & Wellness.

Laatste update: 31 oktober 2017 51 reacties

Opstart leerwerkbedrijf BPV ict

NIEUW - Met het opzetten van een intern leerwerkbedrijf bij ict-opleidingen kunnen we een vangnet bieden voor (zorg)leerlingen waarbij zij in de veilige schoolomgeving tóch werkervaring kunnen opdoen.

Laatste update: 31 oktober 2017 133 reacties

HospitalityResort GO!

NIEUW - Studenten krijgen een ultieme praktijkervaring door samen met alle afdelingen binnen de sector H&W een 'resort' over te nemen. Zo krijgen zij een goed beeld van de huidige praktijksituatie en doen ze een unieke ervaring op.

Laatste update: 31 oktober 2017 52 reacties

Simply you and virtual reality

NIEUW - Door Virtual Reality-techniek in te zetten kunnen onze studenten en medewerkers hun presentatieangst overwinnen. Door virtueel te oefenen ervaren ze dat spreken voor een groep eigenlijk niet zo eng is!

Laatste update: 31 oktober 2017 0 reacties

Entree in de volgende versnelling

NIEUW - Ontwikkelen en implementeren van een leerroute binnen Entreeonderwijs waarin de capaciteiten van studenten beter tot hun recht komen en studenten meer op hun eigen niveau worden uitgedaagd.

Laatste update: 31 oktober 2017 52 reacties

GO!Fit

NIEUW - GildeSportief gaat studenten de mogelijkheid bieden om bewuster te werken aan hun gezondheid. In het programma staan fitheid, bewustwording en uiteindelijk een gedragsverandering centraal.

Laatste update: 31 oktober 2017 81 reacties

GO Taalschool

NIEUW - Talentenonderwijs wil met de GO Taalschool het probleem van laaggeletterdheid bij studenten aanpakken. Dit doen we door in vakantieperiodes intensief taalonderwijs op verschillende niveaus aan te bieden en Taalschool lintlessen in de avond gedurende het gehele schooljaar.

Laatste update: 31 oktober 2017 49 reacties

GO! naar de kern #2

NIEUW – In dit project gaan we het intake- en plaatsingsproces voor nieuwe studenten bij Techniek optimaliseren, zodat zij echt in beeld zijn en zich welkom voelen bij Gilde Opleidingen vanaf het allereerste moment.

Laatste update: 31 oktober 2017 56 reacties

GO! naar de kern #1

NIEUW - Als we de student écht centraal stellen dan zal de rol van de docenten veranderen. In dit project gaat we docenten binnen Techniek hierbij begeleiden, zodat zij in staat zijn om studenten beter te begeleiden tijdens hun studieloopbaan.

Laatste update: 31 oktober 2017 61 reacties

Boundary crossing opleiding-praktijk BBL Welzijn

NIEUW - Doorontwikkelen en implementeren van praktijkgericht onderwijs bij de BBL-opleiding Maatschappelijke Zorg waarbij de individuele leerroute van de student centraal staat.

Laatste update: 31 oktober 2017 72 reacties

Het roer om

NIEUW - Ontwikkelen en implementeren van inspirerend onderwijs bij de afdeling Welzijn in Roermond, waarin méér ruimte is voor talentontwikkeling en zelfsturing.

Laatste update: 31 oktober 2017 0 reacties

Student aan zet!

NIEUW - Ontwikkelen en implementeren van een hybride manier van leren en doceren bij de afdeling Welzijn in Weert. Daarbij zetten we in op een individueel loopbaanplan en is de student eigenaar van zijn leerproces.

Laatste update: 31 oktober 2017 27 reacties

Learning Community HILL bouwt voort

NIEUW - Doorontwikkelen en implementeren van toekomstgericht onderwijs op basis van de uitgangspunten van High Impact Learning bij de afdeling Welzijn.

Laatste update: 22 januari 2018 46 reacties

Van middelmaat naar maatwerk

NIEUW - Het onderwijs zo inrichten dat elke student een eigen leerroute, lesprogramma en studietempo krijgt. Zo sluit het onderwijs aan op individuele mogelijkheden en omstandigheden van de student.

Laatste update: 31 oktober 2017 88 reacties

Rekenen is leuk!

Met leuke, uitdagende en leerzame rekenactiviteiten buiten de rekenles laten we onze studenten bij Gilde Opleidingen spelenderwijs ervaren dat rekenen helemaal niet vervelend is, maar juist leuk.

Laatste update: 22 januari 2018 40 reacties

GoEscape

In het project GoEscape binden studenten van Hospitality & Wellness de strijd met elkaar aan in een culinaire escaperoom. In dit innovatieve spel, dat de jongeren samen met het bedrijfsleven ontwikkelen, worden diverse vaardigheden getest die ze later nodig hebben.

Laatste update: 22 januari 2018 57 reacties

Functioneel toepassen van virtual reality (VR) en augmented reality (AR) in het technisch mbo-onderwijs

Bij het oplossen van complexe technische problemen en storingen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van virtual reality en augmented reality. De sector Techniek gaat studenten kennis laten maken met deze nieuwe ontwikkeling die aansluit bij het beroepsonderwijs van morgen.

Laatste update: 12 december 2017 1 reactie

Activerende werkvormen in de praktijk

Met vernieuwende werkvormen maken we de praktijklessen uitdagender voor studenten van de opleidingen Schoonheidsverzorging en Allround Schoonheidsverzorging in Venlo.

Laatste update: 02 oktober 2017 69 reacties

Cultuureducatieplan

Vakmensen van morgen moeten ook creatief en vernieuwend zijn. Daarom willen we cultuureducatie een vaste plek geven in ons onderwijs. Zo kunnen we de horizon van onze studenten verbreden.

Laatste update: 05 oktober 2017 53 reacties

Hospitality-project

Toerismestudenten in de praktijk kennis laten maken met alle facetten van gastvrijheid. Dát is de doelstelling van het Hospitality-project voor tweedejaarsstudenten van de opleiding Receptionist en Verkoper Reizen in Venlo.

Laatste update: 05 oktober 2017 68 reacties

Leerrijk+

Studenten van Zorg en Welzijn in Roermond die dreigen uit te vallen, kunnen rekenen op gerichte begeleiding. Via het traject Leerrijk+ krijgen ze van betrokken docenten de persoonlijke aandacht en coaching die ze nodig hebben om op school weer hun draai te vinden.

Laatste update: 02 oktober 2017 52 reacties

Theorieloze opleiding mobiliteit (TLOP)

Van proberen kun je leren. Dat is het motto van de nieuwe, theorieloze opleiding voor studenten van de afdeling mobiliteit. Omdat de bestaande opleiding nog te schools en klassiek theoretisch is ingericht worden de theorieonderdelen in het praktijkonderwijs geïntegreerd.

Laatste update: 02 oktober 2017 91 reacties

Video-interactietraining Maatschappelijke Zorg (BBL)

Door middel van video-interactietraining in de beroepspraktijk geven we bbl-studenten Maatschappelijke Zorg de tools om zich als aankomend professional te blijven ontwikkelen.

Laatste update: 02 oktober 2017 60 reacties

Online portfolio ondernemingsplan

Om de lessen Ondernemen interactiever en praktijkgerichter te maken, gaan studenten werken met hun eigen online ondernemingsplan.

Laatste update: 02 oktober 2017 0 reacties

Coaching door beeldbegeleiding

Voor docenten en instructeurs met concrete leer- en hulpvragen heeft Zorg & Welzijn in Venlo een nieuw instrument: coaching via beeldbegeleiding. Aan de hand van videobeelden gemaakt in de les krijgen ze inzicht in hun eigen gedrag en de interactie in de klas.

Laatste update: 02 oktober 2017 55 reacties

Praktijkleren anno 2016

In het nieuwe lesprogramma voor studenten Zorg willen we het beroepsonderwijs op school zo goed mogelijk aan laten sluiten bij beroepspraktijk. We brengen de context waarbinnen de student leert in kaart. Zo kunnen we onze studenten gericht de tools meegeven die ze nodig hebben.

Laatste update: 12 december 2017 92 reacties

Meer sociale veiligheid in en om de school

Voor het waarborgen van een goede, veilige sfeer op en rond school werken we op de locatie Hagerhofweg in Venlo met facilitaire beveiligers. Door de inzet van facilitaire beveiligers, die toezicht houden en weten hoe ze de juiste pedagogische snaar moeten raken bij jongeren, vermindert de overlast op school en in de buurt.

Laatste update: 12 december 2017 0 reacties

GORO GO-Robot

Dankzij een speciale robot kunnen studenten die langere tijd ziek zijn of in het buitenland verblijven toch de lessen volgen. Telepresence robot Goro, die op afstand bestuurbaar is, geeft hen het gevoel dat ze er gewoon bij zijn in de klas.

Laatste update: 02 oktober 2017 45 reacties

Eduroam pop-up

Met behulp van een zogeheten Eduroam pop-up koffertje kan van elke locatie, waar dan ook, een Gildelocatie worden gemaakt.

Laatste update: 02 oktober 2017 48 reacties

Duurzaamheid in leren en werken

Omdat duurzaamheid ook in de techniek steeds belangrijker wordt, gaan we dit thema structureel onder de aandacht brengen van onze techniekstudenten. In de loop van 2017 wordt het opgenomen als keuzedeel in een aantal opleidingen.

Laatste update: 22 januari 2018 38 reacties

Go Helpdesk

Het vinden van de juiste informatie, zoals een handleiding of uitleg over een procedure, neemt vaak veel tijd in beslag. Reden om de GO Helpdesk in het leven te gaan roepen.

Laatste update: 22 januari 2018 1 reactie

Klantcontactcentrum

Vanaf 2017 kun je als medewerker met al je facilitaire en technische hulpvragen en problemen op één plek binnen Gilde Opleidingen terecht: het Klantcontactcentrum (KCC) aan de Kasteel Hillenraedstraat in Roermond. Het voordeel hiervan is dat je niet meer na hoeft te denken bij welke servicedesk je moet zijn.

Laatste update: 02 oktober 2017 82 reacties

GO Abroad!

Een stage over de grens verbreedt de horizon en is een ervaring voor het leven. Omdat dit nog lang niet bij alle studenten bekend is, gaan we hen prominent laten zien hoe waardevol en leuk het is om te werken en leren in het buitenland.

Laatste update: 20 maart 2018 107 reacties

DataTeam-methode

Binnen de sector Economie doet een team van collega’s ervaring op met de zogeheten DataTeam-methode. In twee jaar tijd leren ze aan de hand van acht stappen om de werkelijke oorzaak te vinden van problemen die ze in het onderwijs tegenkomen.

Laatste update: 12 december 2017 50 reacties

Permanente begeleiding VSV bij VeVa

Studenten van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) in Roermond die om wat voor reden dan ook dreigen uit te vallen, proberen we met een gerichte aanpak binnenboord te houden. In een aparte schakelklas met een vaste begeleider proberen we deze jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen en hen persoonlijk te coachen en begeleiden in hun loopbaan.

Laatste update: 12 december 2017 69 reacties

Verdubbel je kansen in de Zorg

Studenten van de niveau 3-opleidingen Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg kunnen een gecombineerd traject volgen en op die manier in 3,5 jaar tijd twee diploma’s behalen. Daarmee verdubbelen ze dus hun kansen op een baan. Na een brede basis van 1,5 jaar kan de student ook voor één van beide opleidingen kiezen.

Laatste update: 05 oktober 2017 73 reacties

Transitie naar de arbeidsmarkt – verlenging

Met het opleidingsconcept Onderwijs op locatie willen we voorkomen dat studenten vroegtijdig de school verlaten. Kwetsbare jongeren binnen Gilde Opleidingen bereiden we in een werkleerbedrijf voor op de arbeidsmarkt.

Laatste update: 06 oktober 2017 56 reacties

EVC bij VSV

Studenten die vroegtijdig de school verlaten, staan op de arbeidsmarkt nog vaak met lege handen. Potentiële werkgevers zien een student zonder diploma. Dat is een ongenuanceerd beeld van de werkelijkheid, want voordat iemand met zijn opleiding stopt heeft hij op school namelijk wel degelijk kennis en vaardigheden opgedaan. Daarom ontwikkelen wij een document waarin alle behaalde resultaten en opgedane ervaring (EVC) worden vastgelegd.

Laatste update: 02 oktober 2017 37 reacties

Onderwijs- en ExamenReglement 2.0

Het Onderwijs- en Examenreglement (OER), het spoorboekje van de opleidingen, is bij veel studenten nog onbekend en wordt vaak als saai ervaren. Reden om het doel en belang van de OER in een interactief en aansprekend filmpje onder de aandacht te brengen.

Laatste update: 12 december 2017 91 reacties

Student Centraal

Via een concreet actieprogramma willen we de tevredenheid van studenten en het imago van Gilde Opleidingen verbeteren. Bij deze activiteiten, geënt op de kernwaarde ‘Bij Gilde Opleidingen heb ik een fantastische tijd’, staan de beleving en de betrokkenheid van de student centraal.

Laatste update: 18 december 2017 0 reacties

Keuzedeel musical opleiding Recreatie

Speciaal voor studenten Recreatie is er een keuzedeel Musical in de maak. Een lesaanbod dat volledig draait om het theater. De studenten leren dansen, zingen en acteren en werken met ondersteuning van docenten en externe professionals samen aan de productie van een grootse, musicalvoorstelling die in 2018 wordt opgevoerd.

Laatste update: 02 oktober 2017 85 reacties

Loopbaan&Burgerschap in the 21st century

Met een nieuwe, digitale lesmethode komt het vak Loopbaan & Burgerschap (L&B) bij Wellness & Beauty geheel in het teken te staan van de 21st Century Skills. Studenten bouwen zelf een website die alle dimensies van L&B bestrijkt. Daarmee worden ze verantwoordelijk voor hun eigen leertraject.

Laatste update: 02 oktober 2017 48 reacties

BBL Maatschappelijke Zorg echt Integraal

Binnen de sector Zorg en Welzijn in Roermond en Venray ontwikkelen we een nieuwe bbl-opleiding Maatschappelijke Zorg waarin de beroepspraktijk en het onderwijs op school optimaal op elkaar aansluiten.

Laatste update: 02 oktober 2017 0 reacties

Euregio GO!

Binnen de sector Hospitality & Wellness ontwikkelen we nieuw lesmateriaal voor de opleidingen Zelfstandig medewerker Travel & Hospitality (niveau 3) en Leidinggevende Travel & Hospitality (niveau 4). Hierbij zoeken we nadrukkelijk naar een betere aansluiting bij het niveau en de belevingswereld van de student.

Laatste update: 12 december 2017 69 reacties

Excellente (GO)Hospitality

Samen met het bedrijfsleven starten we in augustus 2017 aan de Laaghuissingel in Venlo met de opleiding Excellente Hospitality. Een exclusief, drie jaar durend programma op niveau 3 voor minimaal 18 studenten die geboren zijn voor de horeca of vrijetijdsindustrie.

Laatste update: 02 oktober 2017 87 reacties

Opleiding Handhaving niveau 4

Er ontstaat meer en meer behoefte aan medewerkers met kennis van veiligheid op hoog niveau. Om aan die vraag te kunnen voldoen, werken we samen met een hbo-instelling aan een nieuwe opleiding Handhaving op niveau 4.

Laatste update: 12 december 2017 0 reacties

Modulebouwer Economie

Samen met het bedrijfsleven en gediplomeerde oud-studenten gaan we binnen de sector Economie een aantal lesmodules ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt en de student. Flexibel, praktijkgerichte en op maat toegesneden trajecten die jongeren aanspreken.

Laatste update: 22 januari 2018 52 reacties

Positionering loopbaanbegeleiding en oriëntatie binnen Economie

Loopbaanbegeleiding en oriëntatie (LOB) krijgt een vaste en prominente plek binnen de nieuwe, brede economieopleiding op niveau 2. Dat is belangrijk om vroegtijdige schooluitval onder deze kwetsbare groep studenten te voorkomen.

Laatste update: 02 oktober 2017 0 reacties

Groenveld draait door

Opzetten van locatiebrede cross-overprojecten voor alle studenten op de onderwijslocatie Groenveldsingel.

Laatste update: 03 januari 2017 84 reacties

Welzijn in de Wijk

Eerstejaars zorgstudenten maken in de praktijk kennis met de doelgroepen waarmee zij straks gaan werken. Bijvoorbeeld ouderen, of mensen met een beperking. Ze ontdekken wat ze voor de doelgroep kunnen betekenen. Vervolgens gaan ze acht weken naar school en daarna terug naar de praktijk. Zo krijgen ze snel een beeld van het werkveld en nemen ze een beroepshouding aan.

Laatste update: 03 november 2016 60 reacties

Klaar voor de (Gilde)start?

Volgens de landelijke competenties doorontwikkelen van de competentieprofielen voor alle Gilde Zorg & Welzijn-opleidingen. Daarnaast is onderzocht hoe we studenten, ouders, decanen en trajectbegeleiders een instrument in handen kunnen geven om te beoordelen of de competenties van (aankomende) studenten matchen bij de gekozen opleiding. We zijn inmiddels voorzichtig gestart met het ontwikkelen van een instrument.

Laatste update: 09 oktober 2017 0 reacties

Digitaliseren van administratieve processen

Onze administratieve personeelsprocessen optimaliseren door ze te digitaliseren, en door workflows in te richten in ons HR-portaal AFAS Insite.

Laatste update: 24 oktober 2016 94 reacties

Risicogame: leer (bedrijfs)risico’s inschatten

Medewerkers van Gilde Opleidingen in het algemeen bewuster maken van de (bedrijfs)risico’s die elke organisatie, dus ook die van ons, dagelijks loopt. Hiervoor hebben we een tool ontwikkeld: de risicogame.

Laatste update: 21 februari 2017 93 reacties

Dual Degree, Duurzaam en Degelijk

De opleiding Pedagogisch medewerker met een extra kwalificatie in de markt zetten, die erkend wordt door de Duitse overheid. Op deze manier kunnen afgestudeerde PW’ers gemakkelijk aan de slag in Duitsland, waar veel werkgelegenheid is in hun vakgebied.

Laatste update: 21 februari 2017 1 reactie

Stimuleren contentgeneratie

Social media inzetten om het brede publiek te laten zien waar Gilde Opleidingen, en het mbo-onderwijs in het algemeen, mee bezig is. Daarnaast medewerkers van Gilde Opleidingen nader kennis laten maken met social media, en hen enthousiasmeren om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Laatste update: 21 februari 2017 2 reacties

Een goed begin is het halve werk (zo begeleid je groepsprocessen)

Investeren in positieve groepsvorming waardoor de leer- en leefomgeving op school verbetert en jongeren beter gaan presteren.

Laatste update: 24 oktober 2016 79 reacties

Trainingsaanbod voor werkvelden

Opzetten van een trainingsaanbod voor oud-studenten en werkenden in de sector zorg en welzijn. Op die manier kunnen we de kwaliteit van de zorg steeds verbeteren, en kan Gilde Opleidingen een zo sterk mogelijke verbinding leggen met de zorgsector.

Laatste update: 03 november 2016 0 reacties

Cursus babycoach voor docenten Pedagogisch Werk

Het opzetten van scholing over de belangrijke aspecten van babyopvang. Dit onderwerp is namelijk in het algemeen onderbelicht. De scholing is bedoeld voor zowel docenten van Gilde Opleidingen, als voor professionals in dit werkveld.

Laatste update: 21 februari 2017 57 reacties

Toekomstgericht onderwijs en ondersteuning

Maken van een verbeterslag in het gericht besteden van de juiste, professionele aandacht aan studenten die extra begeleiding nodig hebben.

Laatste update: 24 oktober 2016 73 reacties

Praktijkgericht ondersteunen van docenten en leerlingen

Professionaliseren van de vaardigheden van docenten als het gaat om de individuele begeleiding van studenten en het ondersteunen van de groep.

Laatste update: 07 november 2016 0 reacties

Mindfulness

Studenten goed onderbouwde mindfulness-technieken aanbieden om hen te leren beter hun aandacht vast te houden en te voorkomen dat stress hun aandacht verstoort. Op deze manier kan hun concentratievermogen worden verbeterd, waarvan zij op school maar ook daarbuiten profijt hebben.

Laatste update: 21 februari 2017 0 reacties

Musicaluitvoering in de Maaspoort

Op de planken zetten van de musical 3 Musketiers in Theater de Maaspoort in Venlo. We hebben dat samen met andere sectoren van Gilde Opleidingen gedaan. Daarmee hebben we de studenten de kans gegeven om in een professionele setting ervaring op te doen.

Laatste update: 21 februari 2017 1 reactie

Knutselen 2.0

Recreatiestudenten scholen in de huidige invulling van knutselen als onderdeel van de animatie bij recreatiebedrijven.

Laatste update: 03 november 2016 79 reacties

Symposium Ouderenzorg

Wij hebben op in het voorjaar van 2016 een ouderenzorg-symposium georganiseerd voor 225 studenten die de opleiding Verzorging en verpleegkunde volgen. Een voor hen nieuwe leervorm. Elke leerling volgde drie workshops naar keuze over uiteenlopende onderwerpen die met ouderenzorg te maken hebben, en een centrale lezing als afsluiting.

Laatste update: 21 februari 2017 0 reacties

Speelkwartier

Realiseren van een passende praktijkruimte waarin de studenten Pedagogisch Medewerker kunnen oefenen met spel en speelgoed.

Laatste update: 24 oktober 2016 0 reacties

Recreatie op de kaart

Recreatiestudenten nog meer passende praktijkervaring laten opdoen door de organisatie van kinderfeestjes op een serieuze manier in de lessen mee te nemen. Op deze manier zetten we recreatie ook nog beter op de kaart.

Laatste update: 03 november 2016 71 reacties

De webshop

Studenten die door ons worden opgeleid tot ondernemer leren hoe zij zelf een webshop kunnen opzetten, met alles wat daarbij hoort. Zo kunnen zij straks in hun werksituatie, als zij dat willen, zelfstandig zo’n digitaal verkooppunt opzetten.

Laatste update: 21 februari 2017 72 reacties

Leerrijk: een huis om in te leren

Het onderwijs bij de opleiding Dienstverlening zo realistisch mogelijk maken door samen met studenten een echt huis te creëren en vervolgens zelf een jaar in die huiselijke setting aan de slag te gaan. Aan het einde van het schooljaar worden het huis en de tuin weer ontmanteld om vervolgens een nieuwe groep de kans te geven het opnieuw  in te richten. Dit sluit goed aan bij de profielen Facilitair medewerker en Helpende zorg en welzijn.

Laatste update: 21 februari 2017 121 reacties

Meet and GO-Create

Meet and GO-Create is een project van waaruit creatieve sessies voor docenten en studenten en ook mensen van buiten Gilde Opleidingen worden georganiseerd om creatieve oplossingen op tafel te krijgen voor uitdagingen waarvoor zij staan.

Laatste update: 21 februari 2017 72 reacties

Transitie naar de arbeidsmarkt

Studenten die na de Entree-opleiding uitstromen richting arbeidsmarkt een extra steuntje in de rug geven door hen tijdens hun opleiding te laten praktijkleren.

Laatste update: 09 oktober 2017 58 reacties

Digitale stagebegeleiding met Competent

Realiseren van een objectief instrument om feedback te geven op het zichtbaar gedrag van studenten. Zowel de student, als de praktijkbegeleider, als de stagebegeleider kunnen werken in dit systeem.

Laatste update: 24 november 2016 60 reacties

Video-interactiebegeleiding binnen Pedagogisch Werk

Op beeld vastleggen van de aanpak van Pedagogisch werk-studenten tijdens hun stage, om zo de best mogelijke feedback te kunnen geven en het handelingsgedrag van studenten goed zichtbaar te maken.

Laatste update: 22 februari 2017 70 reacties

Van rebound tot VSV-beheer

De organisatie van een opvangklas waar de betrokken studenten door extra begeleiding en nadere probleemanalyses toch weer perspectief aan de horizon zien.

Laatste update: 24 oktober 2016 0 reacties

Opvang dreigende uitval

Het creëren van een structurele, tijdelijke voorziening op locatie om studenten die voortijdig de school dreigen te verlaten op te vangen.

Laatste update: 24 oktober 2016 0 reacties

Nieuwe opleidingen Geüniformeerde Beroepen

Het opzetten van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid niveau 3 voor Gilde Opleidingen. De opleiding bestaat al een aantal jaren, maar werd alleen gegeven in Heerlen en Eindhoven. We doen dit in nauwe samenwerking met de omgeving, dat wil zeggen de handhaving van diverse gemeenten, maar ook zorg, woningcorporaties en onderwijs.

Laatste update: 21 februari 2017 91 reacties

Het talenlab: niveaugroepen Nederlands en Engels

Voor de niveau 4-studenten van onze schoonheidsspecialistenopleiding zijn de lessen Nederlands en Engels ingericht in gedifferentieerde niveaugroepen met een grote eindopdracht. Zo kan elke student zich op zijn eigen niveau verbeteren, en blijven deze vakken voor iedereen passend en interessant.

Laatste update: 20 februari 2017 1 reactie

Basisopleiding niveau 2

Vier opleidingen bij de sector economie en één opleiding van de sector techniek zijn tot één opleiding samengevoegd. Het eerste half jaar volgen de studenten een breed programma. Na die oriëntatieperiode kunnen ze zicht anderhalf jaar specialiseren in één van de vijf richtingen, maar ze blijven een brede programmering volgen.

Laatste update: 24 oktober 2016 63 reacties

Met de basis op orde naar de 21st century skills

De vier opleidingen kok, gastheer/-vrouw, brood/banket en horeca-ondernemer manager meer tot elkaar brengen door meer lijn te brengen in de opleidingen en de opleidingen beter op elkaar af te stemmen.

Laatste update: 20 februari 2017 2000 reacties