Activerende werkvormen in de praktijk

Laatste update op maandag 02 oktober 2017

Met vernieuwende werkvormen maken we de praktijklessen uitdagender voor studenten van de opleidingen Schoonheidsverzorging en Allround Schoonheidsverzorging in Venlo.

De aanleiding

De praktijklessen van de opleidingen Schoonheidsverzorging en Allround Schoonheidsverzorging in Venlo waren te weinig uitdagend. Studenten oefenden steevast in duo’s; afwisselend in de rol van model en aankomend professional. De docent deed de handeling voor, de studenten deden het ‘kunstje’ na. De onderliggende vaktheorie, de kennis die je nodig hebt om in je werk de juiste inschatting en keuzes te maken, kwam veel te weinig aan bod. Daarbij was er te weinig ruimte voor reflectie: voor evaluatie en onderlinge feedback. Twee elementen in het leerproces die wezenlijk zijn om jezelf te kunnen verbeteren.

Het projectdoel

Met vernieuwende, activerende werkvormen maken we de praktijklessen uitdagender voor onze studenten Schoonheidsverzorging en Allround Schoonheidsverzorging. Door middel van activerende didactiek en samenwerkend leren (adsl) hebben we de theorie verankerd in de praktijklessen en is er veel meer ruimte ontstaan voor samenwerking en reflectie. Het uiteindelijke resultaat hiervan is dat studenten meer opsteken van de lessen en beter voorbereid worden op de beroepspraktijk.

Dit maakt het project innovatief en vernieuwend

Er zijn maar weinig werkvormen die zo specifiek gericht zijn op de praktijk. Zeker voor het vakgebied van de uiterlijke zorg is dit project absoluut vernieuwend.

Eindresultaat

Het projectdoel is bereikt. Door middel van activerende werkvormen en samenwerkend leren hebben we de vaktheorie geïntegreerd in onze praktijklessen en volop ruimte vrijgemaakt voor evaluatie en feedback. De praktijklessen zijn uitdagender en gevarieerder geworden voor onze studenten, hetgeen niet alleen hun motivatie maar ook het leerrendement bevordert.

Tips voor andere sectoren of diensten

Hoewel dit project natuurlijk is toegespitst op het vakgebied van de uiterlijke zorg, kan het wellicht andere sectoren inspireren. Iedere opleiding maakt gebruik van haar eigen werkvormen. Het is natuurlijk altijd goed om eens kritisch te bekijken in hoeverre de gebruikte werkvormen het leerproces daadwerkelijk stimuleren.

Hoe nu verder?

Het project krijgt nog een mooi vervolg. Alle docenten en instructeurs van Wellness & Beauty worden de komende tijd getraind in activerende didactiek. Ze leren hoe ze meer variatie in hun theorie- en praktijklessen kunnen brengen en studenten actiever kunt laten leren. Als je gewend bent om de dingen al jarenlang op dezelfde manier te doen, is het goed om eens door een frisse bril te kijken en met die kennis je voordeel te doen.

Meer weten?

Saskia vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Saskia de la Bretonnière j.coervers@rocgilde.nl 06 105 047 30

Reacties (0)

Reactieformulier

Meer weten?

Saskia vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Saskia de la Bretonnière j.coervers@rocgilde.nl 06 105 047 30
Laat een reactie achter