Het draait om de student

Entree in de volgende versnelling

NIEUW - Ontwikkelen en implementeren van een leerroute binnen Entreeonderwijs waarin de capaciteiten van studenten beter tot hun recht komen en studenten meer op hun eigen niveau worden uitgedaagd.

Laatste update: 31 oktober 2017 52 reacties

GO!Fit

NIEUW - GildeSportief gaat studenten de mogelijkheid bieden om bewuster te werken aan hun gezondheid. In het programma staan fitheid, bewustwording en uiteindelijk een gedragsverandering centraal.

Laatste update: 31 oktober 2017 81 reacties

GO Taalschool

NIEUW - Talentenonderwijs wil met de GO Taalschool het probleem van laaggeletterdheid bij studenten aanpakken. Dit doen we door in vakantieperiodes intensief taalonderwijs op verschillende niveaus aan te bieden en Taalschool lintlessen in de avond gedurende het gehele schooljaar.

Laatste update: 31 oktober 2017 49 reacties

GO! naar de kern #2

NIEUW – In dit project gaan we het intake- en plaatsingsproces voor nieuwe studenten bij Techniek optimaliseren, zodat zij echt in beeld zijn en zich welkom voelen bij Gilde Opleidingen vanaf het allereerste moment.

Laatste update: 31 oktober 2017 56 reacties

GO! naar de kern #1

NIEUW - Als we de student écht centraal stellen dan zal de rol van de docenten veranderen. In dit project gaat we docenten binnen Techniek hierbij begeleiden, zodat zij in staat zijn om studenten beter te begeleiden tijdens hun studieloopbaan.

Laatste update: 31 oktober 2017 61 reacties

Permanente begeleiding VSV bij VeVa

Studenten van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) in Roermond die om wat voor reden dan ook dreigen uit te vallen, proberen we met een gerichte aanpak binnenboord te houden. In een aparte schakelklas met een vaste begeleider proberen we deze jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen en hen persoonlijk te coachen en begeleiden in hun loopbaan.

Laatste update: 12 december 2017 69 reacties

Verdubbel je kansen in de Zorg

Studenten van de niveau 3-opleidingen Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg kunnen een gecombineerd traject volgen en op die manier in 3,5 jaar tijd twee diploma’s behalen. Daarmee verdubbelen ze dus hun kansen op een baan. Na een brede basis van 1,5 jaar kan de student ook voor één van beide opleidingen kiezen.

Laatste update: 05 oktober 2017 73 reacties

Transitie naar de arbeidsmarkt – verlenging

Met het opleidingsconcept Onderwijs op locatie willen we voorkomen dat studenten vroegtijdig de school verlaten. Kwetsbare jongeren binnen Gilde Opleidingen bereiden we in een werkleerbedrijf voor op de arbeidsmarkt.

Laatste update: 06 oktober 2017 56 reacties

EVC bij VSV

Studenten die vroegtijdig de school verlaten, staan op de arbeidsmarkt nog vaak met lege handen. Potentiële werkgevers zien een student zonder diploma. Dat is een ongenuanceerd beeld van de werkelijkheid, want voordat iemand met zijn opleiding stopt heeft hij op school namelijk wel degelijk kennis en vaardigheden opgedaan. Daarom ontwikkelen wij een document waarin alle behaalde resultaten en opgedane ervaring (EVC) worden vastgelegd.

Laatste update: 02 oktober 2017 37 reacties

Onderwijs- en ExamenReglement 2.0

Het Onderwijs- en Examenreglement (OER), het spoorboekje van de opleidingen, is bij veel studenten nog onbekend en wordt vaak als saai ervaren. Reden om het doel en belang van de OER in een interactief en aansprekend filmpje onder de aandacht te brengen.

Laatste update: 12 december 2017 91 reacties

Student Centraal

Via een concreet actieprogramma willen we de tevredenheid van studenten en het imago van Gilde Opleidingen verbeteren. Bij deze activiteiten, geënt op de kernwaarde ‘Bij Gilde Opleidingen heb ik een fantastische tijd’, staan de beleving en de betrokkenheid van de student centraal.

Laatste update: 18 december 2017 0 reacties

Transitie naar de arbeidsmarkt

Studenten die na de Entree-opleiding uitstromen richting arbeidsmarkt een extra steuntje in de rug geven door hen tijdens hun opleiding te laten praktijkleren.

Laatste update: 09 oktober 2017 58 reacties

Digitale stagebegeleiding met Competent

Realiseren van een objectief instrument om feedback te geven op het zichtbaar gedrag van studenten. Zowel de student, als de praktijkbegeleider, als de stagebegeleider kunnen werken in dit systeem.

Laatste update: 24 november 2016 60 reacties

Video-interactiebegeleiding binnen Pedagogisch Werk

Op beeld vastleggen van de aanpak van Pedagogisch werk-studenten tijdens hun stage, om zo de best mogelijke feedback te kunnen geven en het handelingsgedrag van studenten goed zichtbaar te maken.

Laatste update: 22 februari 2017 70 reacties

Van rebound tot VSV-beheer

De organisatie van een opvangklas waar de betrokken studenten door extra begeleiding en nadere probleemanalyses toch weer perspectief aan de horizon zien.

Laatste update: 24 oktober 2016 0 reacties

Opvang dreigende uitval

Het creëren van een structurele, tijdelijke voorziening op locatie om studenten die voortijdig de school dreigen te verlaten op te vangen.

Laatste update: 24 oktober 2016 0 reacties