Leeractiviteiten en leeromgeving

Voor en door de salonmanager

NIEUW - Samen met studenten ontwikkelen en implementeren van het vaktechnische gedeelte van de niveau 4 opleiding Salonmanager.

Laatste update: 31 oktober 2017 61 reacties

Praktijkleren PW Roermond

NIEUW - Ontwikkelen en implementeren van onderwijs waarin de Pedagogisch Werker in opleiding een deel van de schooluren met een docent in de praktijk werkt en leert.

Laatste update: 31 oktober 2017 82 reacties

GetOut!

NIEUW - Ontwikkelen en implementeren van ‘escape-the-classroom’-onderwijs met activerende werkvormen waardoor studenten op het hoogste niveau van kennisverwerking zitten: integreren en toepassen.

Laatste update: 31 oktober 2017 0 reacties

Klaslokaal van de 21e eeuw

NIEUW - Ontwikkelen van een pilot waarin leslokalen worden gecreëerd met mogelijkheid voor live-webinars, flipping the classroom, een online videoarchief en BPV-begeleiding, oudergesprekken en huiswerkbegeleiding op afstand.

Laatste update: 31 oktober 2017 63 reacties

Keuzedelen als beroepsgerichte scholing

NIEUW - Keuzedeel Gehandicaptenzorg zodanig ontwikkelen dat het tevens in te zetten is als deskundigheidsbevordering voor werknemers in de gehandicaptenzorg in de regio.

Laatste update: 31 oktober 2017 40 reacties

Ontwikkelportfolio BPV

NIEUW - Ontwikkelen en implementeren van een leermethodiek voor de BPV waarin de werkprocessen het uitgangspunt zijn voor het leerproces van de student. Op die manier wordt hij meer eigenaar van zijn leerproces binnen de BPV.

Laatste update: 31 oktober 2017 0 reacties

Learning Hospitality in VR

NIEUW - Ontwikkelen en inzetten van educatief VR-beeldmateriaal ten behoeve van alle opleidingen binnen Hospitality & Wellness.

Laatste update: 31 oktober 2017 51 reacties

Opstart leerwerkbedrijf BPV ict

NIEUW - Met het opzetten van een intern leerwerkbedrijf bij ict-opleidingen kunnen we een vangnet bieden voor (zorg)leerlingen waarbij zij in de veilige schoolomgeving tóch werkervaring kunnen opdoen.

Laatste update: 31 oktober 2017 133 reacties

HospitalityResort GO!

NIEUW - Studenten krijgen een ultieme praktijkervaring door samen met alle afdelingen binnen de sector H&W een 'resort' over te nemen. Zo krijgen zij een goed beeld van de huidige praktijksituatie en doen ze een unieke ervaring op.

Laatste update: 31 oktober 2017 52 reacties

Simply you and virtual reality

NIEUW - Door Virtual Reality-techniek in te zetten kunnen onze studenten en medewerkers hun presentatieangst overwinnen. Door virtueel te oefenen ervaren ze dat spreken voor een groep eigenlijk niet zo eng is!

Laatste update: 31 oktober 2017 0 reacties

Rekenen is leuk!

Met leuke, uitdagende en leerzame rekenactiviteiten buiten de rekenles laten we onze studenten bij Gilde Opleidingen spelenderwijs ervaren dat rekenen helemaal niet vervelend is, maar juist leuk.

Laatste update: 22 januari 2018 40 reacties

GoEscape

In het project GoEscape binden studenten van Hospitality & Wellness de strijd met elkaar aan in een culinaire escaperoom. In dit innovatieve spel, dat de jongeren samen met het bedrijfsleven ontwikkelen, worden diverse vaardigheden getest die ze later nodig hebben.

Laatste update: 22 januari 2018 57 reacties

Functioneel toepassen van virtual reality (VR) en augmented reality (AR) in het technisch mbo-onderwijs

Bij het oplossen van complexe technische problemen en storingen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van virtual reality en augmented reality. De sector Techniek gaat studenten kennis laten maken met deze nieuwe ontwikkeling die aansluit bij het beroepsonderwijs van morgen.

Laatste update: 12 december 2017 1 reactie

Activerende werkvormen in de praktijk

Met vernieuwende werkvormen maken we de praktijklessen uitdagender voor studenten van de opleidingen Schoonheidsverzorging en Allround Schoonheidsverzorging in Venlo.

Laatste update: 02 oktober 2017 69 reacties

Cultuureducatieplan

Vakmensen van morgen moeten ook creatief en vernieuwend zijn. Daarom willen we cultuureducatie een vaste plek geven in ons onderwijs. Zo kunnen we de horizon van onze studenten verbreden.

Laatste update: 05 oktober 2017 53 reacties

Hospitality-project

Toerismestudenten in de praktijk kennis laten maken met alle facetten van gastvrijheid. Dát is de doelstelling van het Hospitality-project voor tweedejaarsstudenten van de opleiding Receptionist en Verkoper Reizen in Venlo.

Laatste update: 05 oktober 2017 68 reacties

Leerrijk+

Studenten van Zorg en Welzijn in Roermond die dreigen uit te vallen, kunnen rekenen op gerichte begeleiding. Via het traject Leerrijk+ krijgen ze van betrokken docenten de persoonlijke aandacht en coaching die ze nodig hebben om op school weer hun draai te vinden.

Laatste update: 02 oktober 2017 52 reacties

Theorieloze opleiding mobiliteit (TLOP)

Van proberen kun je leren. Dat is het motto van de nieuwe, theorieloze opleiding voor studenten van de afdeling mobiliteit. Omdat de bestaande opleiding nog te schools en klassiek theoretisch is ingericht worden de theorieonderdelen in het praktijkonderwijs geïntegreerd.

Laatste update: 02 oktober 2017 91 reacties

Video-interactietraining Maatschappelijke Zorg (BBL)

Door middel van video-interactietraining in de beroepspraktijk geven we bbl-studenten Maatschappelijke Zorg de tools om zich als aankomend professional te blijven ontwikkelen.

Laatste update: 02 oktober 2017 60 reacties

Online portfolio ondernemingsplan

Om de lessen Ondernemen interactiever en praktijkgerichter te maken, gaan studenten werken met hun eigen online ondernemingsplan.

Laatste update: 02 oktober 2017 0 reacties

Coaching door beeldbegeleiding

Voor docenten en instructeurs met concrete leer- en hulpvragen heeft Zorg & Welzijn in Venlo een nieuw instrument: coaching via beeldbegeleiding. Aan de hand van videobeelden gemaakt in de les krijgen ze inzicht in hun eigen gedrag en de interactie in de klas.

Laatste update: 02 oktober 2017 55 reacties

Praktijkleren anno 2016

In het nieuwe lesprogramma voor studenten Zorg willen we het beroepsonderwijs op school zo goed mogelijk aan laten sluiten bij beroepspraktijk. We brengen de context waarbinnen de student leert in kaart. Zo kunnen we onze studenten gericht de tools meegeven die ze nodig hebben.

Laatste update: 12 december 2017 92 reacties

Groenveld draait door

Opzetten van locatiebrede cross-overprojecten voor alle studenten op de onderwijslocatie Groenveldsingel.

Laatste update: 03 januari 2017 85 reacties

Mindfulness

Studenten goed onderbouwde mindfulness-technieken aanbieden om hen te leren beter hun aandacht vast te houden en te voorkomen dat stress hun aandacht verstoort. Op deze manier kan hun concentratievermogen worden verbeterd, waarvan zij op school maar ook daarbuiten profijt hebben.

Laatste update: 21 februari 2017 0 reacties

Musicaluitvoering in de Maaspoort

Op de planken zetten van de musical 3 Musketiers in Theater de Maaspoort in Venlo. We hebben dat samen met andere sectoren van Gilde Opleidingen gedaan. Daarmee hebben we de studenten de kans gegeven om in een professionele setting ervaring op te doen.

Laatste update: 21 februari 2017 1 reactie

Knutselen 2.0

Recreatiestudenten scholen in de huidige invulling van knutselen als onderdeel van de animatie bij recreatiebedrijven.

Laatste update: 03 november 2016 79 reacties

Symposium Ouderenzorg

Wij hebben op in het voorjaar van 2016 een ouderenzorg-symposium georganiseerd voor 225 studenten die de opleiding Verzorging en verpleegkunde volgen. Een voor hen nieuwe leervorm. Elke leerling volgde drie workshops naar keuze over uiteenlopende onderwerpen die met ouderenzorg te maken hebben, en een centrale lezing als afsluiting.

Laatste update: 21 februari 2017 0 reacties

Speelkwartier

Realiseren van een passende praktijkruimte waarin de studenten Pedagogisch Medewerker kunnen oefenen met spel en speelgoed.

Laatste update: 24 oktober 2016 0 reacties

Recreatie op de kaart

Recreatiestudenten nog meer passende praktijkervaring laten opdoen door de organisatie van kinderfeestjes op een serieuze manier in de lessen mee te nemen. Op deze manier zetten we recreatie ook nog beter op de kaart.

Laatste update: 03 november 2016 71 reacties

De webshop

Studenten die door ons worden opgeleid tot ondernemer leren hoe zij zelf een webshop kunnen opzetten, met alles wat daarbij hoort. Zo kunnen zij straks in hun werksituatie, als zij dat willen, zelfstandig zo’n digitaal verkooppunt opzetten.

Laatste update: 21 februari 2017 72 reacties

Leerrijk: een huis om in te leren

Het onderwijs bij de opleiding Dienstverlening zo realistisch mogelijk maken door samen met studenten een echt huis te creëren en vervolgens zelf een jaar in die huiselijke setting aan de slag te gaan. Aan het einde van het schooljaar worden het huis en de tuin weer ontmanteld om vervolgens een nieuwe groep de kans te geven het opnieuw  in te richten. Dit sluit goed aan bij de profielen Facilitair medewerker en Helpende zorg en welzijn.

Laatste update: 21 februari 2017 121 reacties

Meet and GO-Create

Meet and GO-Create is een project van waaruit creatieve sessies voor docenten en studenten en ook mensen van buiten Gilde Opleidingen worden georganiseerd om creatieve oplossingen op tafel te krijgen voor uitdagingen waarvoor zij staan.

Laatste update: 21 februari 2017 72 reacties