Professionalisering onderwijsgevenden

Uitdaging en groei

NIEUW - Opzetten en uitvoeren van een onderzoek om inzicht te krijgen in wat er nodig is aan professionalisering van docenten, zodat zij onderwijs ontwikkelen en aanbieden dat beter aansluit bij de leerbehoeftes, capaciteiten en verschillen bij de niveau 2 studenten Helpende Zorg-Welzijn.

Laatste update: 31 oktober 2017 0 reacties

GO Coach

NIEUW - Creëren van duurzame inzetbaarheid van collega’s met een begeleidingsvraag op het gebied van hun werk, door preventieve professionele coaching en begeleiding.

Laatste update: 31 oktober 2017 257 reacties

GO Abroad!

Een stage over de grens verbreedt de horizon en is een ervaring voor het leven. Omdat dit nog lang niet bij alle studenten bekend is, gaan we hen prominent laten zien hoe waardevol en leuk het is om te werken en leren in het buitenland.

Laatste update: 20 maart 2018 107 reacties

DataTeam-methode

Binnen de sector Economie doet een team van collega’s ervaring op met de zogeheten DataTeam-methode. In twee jaar tijd leren ze aan de hand van acht stappen om de werkelijke oorzaak te vinden van problemen die ze in het onderwijs tegenkomen.

Laatste update: 12 december 2017 50 reacties

Een goed begin is het halve werk (zo begeleid je groepsprocessen)

Investeren in positieve groepsvorming waardoor de leer- en leefomgeving op school verbetert en jongeren beter gaan presteren.

Laatste update: 24 oktober 2016 80 reacties

Trainingsaanbod voor werkvelden

Opzetten van een trainingsaanbod voor oud-studenten en werkenden in de sector zorg en welzijn. Op die manier kunnen we de kwaliteit van de zorg steeds verbeteren, en kan Gilde Opleidingen een zo sterk mogelijke verbinding leggen met de zorgsector.

Laatste update: 03 november 2016 0 reacties

Cursus babycoach voor docenten Pedagogisch Werk

Het opzetten van scholing over de belangrijke aspecten van babyopvang. Dit onderwerp is namelijk in het algemeen onderbelicht. De scholing is bedoeld voor zowel docenten van Gilde Opleidingen, als voor professionals in dit werkveld.

Laatste update: 21 februari 2017 57 reacties

Toekomstgericht onderwijs en ondersteuning

Maken van een verbeterslag in het gericht besteden van de juiste, professionele aandacht aan studenten die extra begeleiding nodig hebben.

Laatste update: 24 oktober 2016 73 reacties

Praktijkgericht ondersteunen van docenten en leerlingen

Professionaliseren van de vaardigheden van docenten als het gaat om de individuele begeleiding van studenten en het ondersteunen van de groep.

Laatste update: 07 november 2016 0 reacties