Verbeteren randvoorwaarden

Gilde Helpt!

NIEUW - Bewustwording van het belang van reanimatie en betrokkenheid van studenten bij het kunnen reanimeren vergroten door in elke sector een studenten-reanimatieteam te creëren.

Laatste update: 31 oktober 2017 96 reacties

Videoconferencing Z&W en ict

NIEUW - Ontwikkelen van (en experimenten met) technieken waardoor overleg en vergaderen zo gefaciliteerd wordt dat je niet altijd meer fysiek samen in dezelfde ruimte hoeft te zijn.

Laatste update: 31 oktober 2017 52 reacties

BYOD Plaatsonafhankelijk werken met Gilde-software

NIEUW - Onderzoeken en implementeren van technieken waardoor de student vanuit iedere plaats waar hij een Internetverbinding heeft de benodigde Gilde-software en -applicaties kan gebruiken.

Laatste update: 31 oktober 2017 53 reacties

Leerklimaat verbetert leerprestaties

NIEUW – Automatiseren van het proces waarmee de vervolgloopbaan van onze afgestudeerden duidelijk wordt, en verkennen in hoeverre dit ingezet kan worden voor het faciliteren van (communicatie)activiteiten voor alumni.

Laatste update: 31 oktober 2017 68 reacties

Exit school-ex formulier

NIEUW – Automatiseren van het proces waarmee de vervolgloopbaan van onze afgestudeerden duidelijk wordt, en verkennen in hoeverre dit ingezet kan worden voor het faciliteren van (communicatie)activiteiten voor alumni.

Laatste update: 31 oktober 2017 0 reacties

Content is King!

NIEUW - Relevante content ontwikkelen en publiceren die aansluit op de informatiebehoefte van de student of potentiele student anno 2017.

Laatste update: 31 oktober 2017 45 reacties

Meer sociale veiligheid in en om de school

Voor het waarborgen van een goede, veilige sfeer op en rond school werken we op de locatie Hagerhofweg in Venlo met facilitaire beveiligers. Door de inzet van facilitaire beveiligers, die toezicht houden en weten hoe ze de juiste pedagogische snaar moeten raken bij jongeren, vermindert de overlast op school en in de buurt.

Laatste update: 12 december 2017 0 reacties

GORO GO-Robot

Dankzij een speciale robot kunnen studenten die langere tijd ziek zijn of in het buitenland verblijven toch de lessen volgen. Telepresence robot Goro, die op afstand bestuurbaar is, geeft hen het gevoel dat ze er gewoon bij zijn in de klas.

Laatste update: 02 oktober 2017 45 reacties

Eduroam pop-up

Met behulp van een zogeheten Eduroam pop-up koffertje kan van elke locatie, waar dan ook, een Gildelocatie worden gemaakt.

Laatste update: 02 oktober 2017 48 reacties

Duurzaamheid in leren en werken

Omdat duurzaamheid ook in de techniek steeds belangrijker wordt, gaan we dit thema structureel onder de aandacht brengen van onze techniekstudenten. In de loop van 2017 wordt het opgenomen als keuzedeel in een aantal opleidingen.

Laatste update: 22 januari 2018 38 reacties

Go Helpdesk

Het vinden van de juiste informatie, zoals een handleiding of uitleg over een procedure, neemt vaak veel tijd in beslag. Reden om de GO Helpdesk in het leven te gaan roepen.

Laatste update: 22 januari 2018 1 reactie

Klantcontactcentrum

Vanaf 2017 kun je als medewerker met al je facilitaire en technische hulpvragen en problemen op één plek binnen Gilde Opleidingen terecht: het Klantcontactcentrum (KCC) aan de Kasteel Hillenraedstraat in Roermond. Het voordeel hiervan is dat je niet meer na hoeft te denken bij welke servicedesk je moet zijn.

Laatste update: 02 oktober 2017 82 reacties

Klaar voor de (Gilde)start?

Volgens de landelijke competenties doorontwikkelen van de competentieprofielen voor alle Gilde Zorg & Welzijn-opleidingen. Daarnaast is onderzocht hoe we studenten, ouders, decanen en trajectbegeleiders een instrument in handen kunnen geven om te beoordelen of de competenties van (aankomende) studenten matchen bij de gekozen opleiding. We zijn inmiddels voorzichtig gestart met het ontwikkelen van een instrument.

Laatste update: 09 oktober 2017 0 reacties

Digitaliseren van administratieve processen

Onze administratieve personeelsprocessen optimaliseren door ze te digitaliseren, en door workflows in te richten in ons HR-portaal AFAS Insite.

Laatste update: 24 oktober 2016 94 reacties

Risicogame: leer (bedrijfs)risico’s inschatten

Medewerkers van Gilde Opleidingen in het algemeen bewuster maken van de (bedrijfs)risico’s die elke organisatie, dus ook die van ons, dagelijks loopt. Hiervoor hebben we een tool ontwikkeld: de risicogame.

Laatste update: 21 februari 2017 93 reacties

Dual Degree, Duurzaam en Degelijk

De opleiding Pedagogisch medewerker met een extra kwalificatie in de markt zetten, die erkend wordt door de Duitse overheid. Op deze manier kunnen afgestudeerde PW’ers gemakkelijk aan de slag in Duitsland, waar veel werkgelegenheid is in hun vakgebied.

Laatste update: 21 februari 2017 1 reactie

Stimuleren contentgeneratie

Social media inzetten om het brede publiek te laten zien waar Gilde Opleidingen, en het mbo-onderwijs in het algemeen, mee bezig is. Daarnaast medewerkers van Gilde Opleidingen nader kennis laten maken met social media, en hen enthousiasmeren om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Laatste update: 21 februari 2017 2 reacties