Vernieuwen van opleidingen

Learning Community High Impact Learning

Deze moderne tijd, waarin alles draait om kennis en informatie, vraagt om een andere manier van leren. Ook wel High Impact Learning genoemd. Meer diepgaand, zelfsturend maar ook in teamverband, rijk aan context en gebruikmakend van de moderne vaardigheden die nodig zijn in deze 21e eeuw.

Laatste update: 04 januari 2018 224 reacties

Boundary crossing opleiding-praktijk BBL Welzijn

NIEUW - Doorontwikkelen en implementeren van praktijkgericht onderwijs bij de BBL-opleiding Maatschappelijke Zorg waarbij de individuele leerroute van de student centraal staat.

Laatste update: 31 oktober 2017 72 reacties

Het roer om

NIEUW - Ontwikkelen en implementeren van inspirerend onderwijs bij de afdeling Welzijn in Roermond, waarin méér ruimte is voor talentontwikkeling en zelfsturing.

Laatste update: 31 oktober 2017 0 reacties

Student aan zet!

NIEUW - Ontwikkelen en implementeren van een hybride manier van leren en doceren bij de afdeling Welzijn in Weert. Daarbij zetten we in op een individueel loopbaanplan en is de student eigenaar van zijn leerproces.

Laatste update: 31 oktober 2017 27 reacties

Learning Community HILL bouwt voort

NIEUW - Doorontwikkelen en implementeren van toekomstgericht onderwijs op basis van de uitgangspunten van High Impact Learning bij de afdeling Welzijn.

Laatste update: 22 januari 2018 46 reacties

Van middelmaat naar maatwerk

NIEUW - Het onderwijs zo inrichten dat elke student een eigen leerroute, lesprogramma en studietempo krijgt. Zo sluit het onderwijs aan op individuele mogelijkheden en omstandigheden van de student.

Laatste update: 31 oktober 2017 88 reacties

Keuzedeel musical opleiding Recreatie

Speciaal voor studenten Recreatie is er een keuzedeel Musical in de maak. Een lesaanbod dat volledig draait om het theater. De studenten leren dansen, zingen en acteren en werken met ondersteuning van docenten en externe professionals samen aan de productie van een grootse, musicalvoorstelling die in 2018 wordt opgevoerd.

Laatste update: 02 oktober 2017 85 reacties

Loopbaan&Burgerschap in the 21st century

Met een nieuwe, digitale lesmethode komt het vak Loopbaan & Burgerschap (L&B) bij Wellness & Beauty geheel in het teken te staan van de 21st Century Skills. Studenten bouwen zelf een website die alle dimensies van L&B bestrijkt. Daarmee worden ze verantwoordelijk voor hun eigen leertraject.

Laatste update: 02 oktober 2017 48 reacties

BBL Maatschappelijke Zorg echt Integraal

Binnen de sector Zorg en Welzijn in Roermond en Venray ontwikkelen we een nieuwe bbl-opleiding Maatschappelijke Zorg waarin de beroepspraktijk en het onderwijs op school optimaal op elkaar aansluiten.

Laatste update: 02 oktober 2017 0 reacties

Euregio GO!

Binnen de sector Hospitality & Wellness ontwikkelen we nieuw lesmateriaal voor de opleidingen Zelfstandig medewerker Travel & Hospitality (niveau 3) en Leidinggevende Travel & Hospitality (niveau 4). Hierbij zoeken we nadrukkelijk naar een betere aansluiting bij het niveau en de belevingswereld van de student.

Laatste update: 12 december 2017 69 reacties

Excellente (GO)Hospitality

Samen met het bedrijfsleven starten we in augustus 2017 aan de Laaghuissingel in Venlo met de opleiding Excellente Hospitality. Een exclusief, drie jaar durend programma op niveau 3 voor minimaal 18 studenten die geboren zijn voor de horeca of vrijetijdsindustrie.

Laatste update: 02 oktober 2017 87 reacties

Opleiding Handhaving niveau 4

Er ontstaat meer en meer behoefte aan medewerkers met kennis van veiligheid op hoog niveau. Om aan die vraag te kunnen voldoen, werken we samen met een hbo-instelling aan een nieuwe opleiding Handhaving op niveau 4.

Laatste update: 12 december 2017 0 reacties

Modulebouwer Economie

Samen met het bedrijfsleven en gediplomeerde oud-studenten gaan we binnen de sector Economie een aantal lesmodules ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt en de student. Flexibel, praktijkgerichte en op maat toegesneden trajecten die jongeren aanspreken.

Laatste update: 22 januari 2018 52 reacties

Positionering loopbaanbegeleiding en oriëntatie binnen Economie

Loopbaanbegeleiding en oriëntatie (LOB) krijgt een vaste en prominente plek binnen de nieuwe, brede economieopleiding op niveau 2. Dat is belangrijk om vroegtijdige schooluitval onder deze kwetsbare groep studenten te voorkomen.

Laatste update: 02 oktober 2017 0 reacties

Welzijn in de Wijk

Eerstejaars zorgstudenten maken in de praktijk kennis met de doelgroepen waarmee zij straks gaan werken. Bijvoorbeeld ouderen, of mensen met een beperking. Ze ontdekken wat ze voor de doelgroep kunnen betekenen. Vervolgens gaan ze acht weken naar school en daarna terug naar de praktijk. Zo krijgen ze snel een beeld van het werkveld en nemen ze een beroepshouding aan.

Laatste update: 03 november 2016 60 reacties

Nieuwe opleidingen Geüniformeerde Beroepen

Het opzetten van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid niveau 3 voor Gilde Opleidingen. De opleiding bestaat al een aantal jaren, maar werd alleen gegeven in Heerlen en Eindhoven. We doen dit in nauwe samenwerking met de omgeving, dat wil zeggen de handhaving van diverse gemeenten, maar ook zorg, woningcorporaties en onderwijs.

Laatste update: 21 februari 2017 91 reacties

Het talenlab: niveaugroepen Nederlands en Engels

Voor de niveau 4-studenten van onze schoonheidsspecialistenopleiding zijn de lessen Nederlands en Engels ingericht in gedifferentieerde niveaugroepen met een grote eindopdracht. Zo kan elke student zich op zijn eigen niveau verbeteren, en blijven deze vakken voor iedereen passend en interessant.

Laatste update: 20 februari 2017 1 reactie

Basisopleiding niveau 2

Vier opleidingen bij de sector economie en één opleiding van de sector techniek zijn tot één opleiding samengevoegd. Het eerste half jaar volgen de studenten een breed programma. Na die oriëntatieperiode kunnen ze zicht anderhalf jaar specialiseren in één van de vijf richtingen, maar ze blijven een brede programmering volgen.

Laatste update: 24 oktober 2016 63 reacties

Met de basis op orde naar de 21st century skills

De vier opleidingen kok, gastheer/-vrouw, brood/banket en horeca-ondernemer manager meer tot elkaar brengen door meer lijn te brengen in de opleidingen en de opleidingen beter op elkaar af te stemmen.

Laatste update: 20 februari 2017 2000 reacties