Coaching door beeldbegeleiding

Laatste update op maandag 02 oktober 2017

Voor docenten en instructeurs met concrete leer- en hulpvragen heeft Zorg & Welzijn in Venlo een nieuw instrument: coaching via beeldbegeleiding. Aan de hand van videobeelden gemaakt in de les krijgen ze inzicht in hun eigen gedrag en de interactie in de klas.

De aanleiding

Tijdens mijn masteropleiding Special Educational Needs (SEN) bij Fontys deed ik onderzoek naar groepsdynamiek. Mijn focus lag daarbij nadrukkelijk op gedrag. De verbale en non-verbale interactie van de leerkracht is bepalend voor het gedrag van de groep, zo kwam duidelijk naar voren. Om mijn kennis hierover te verbreden, volgde ik de module coaching door beeldbegeleiding. Het mooie was dat ik die kennis bij Gilde Opleidingen direct in de praktijk kon brengen. Als coach heb ik een leraar-in-opleiding (lio) begeleid die veel moeite had met het gedrag binnen een niveau 2-groep. Dat gaf zoveel resultaat en voldoening dat ik een aanvraag heb ingediend om dit project in het kader van Gilde Innoveert breder op te pakken binnen Zorg en Welzijn.

Het projectdoel

Voor docenten en instructeurs met concrete leer- en hulpvragen heeft Zorg & Welzijn in Venlo een nieuw instrument: coaching via beeldbegeleiding. Aan de hand van videobeelden gemaakt in de les krijgen ze inzicht in hun eigen gedrag en de interactie in de klas. Coach Ans Mooren-Giepmans helpt docenten die daar behoefte aan hebben om te reflecteren en de interactie met de studenten zo efficiënt mogelijk vorm te geven. Zonder waardeoordeel, positief en oplossingsgericht.

Dit maakt het project innovatief en vernieuwend

In het mbo wordt coaching door beeldbegeleiding nog niet ingezet. Wat dat betreft is het dus vernieuwend. Maar in het basisonderwijs wordt er veel langer gebruikgemaakt van dit instrument om inzicht te krijgen in het gedrag van leerlingen en de interactie in de klas.

Eindresultaat

In het schooljaar 2016-2017 heb ik drie docenten in opleiding van Zorg en Welzijn gecoacht via beeldbegeleiding. Zij gaven allen aan dat ze meer inzicht hebben gekregen in hun eigen interactie en met name in hoe ze die efficiënter kunnen maken. De gesprekken hebben hen écht geholpen. Coaching via beeldbegeleiding begint altijd met een concrete hulpvraag. Bijvoorbeeld: hoe kan ik de interactie met de jongeren in mijn klas verbeteren? Hoe krijg ik de aandacht van studenten wanneer ik mijn les opstart? Of hoe ga ik om met het gedrag van een specifieke leerling? De coach filmt drie lessen en de docent kiest daaruit de momenten die hij aansluitend aan zijn hulpvraag wil bespreken. In totaal zijn er vijf coachingsgesprekken. Daarbij zoomen we niet in op wat er fout gaat, maar juist op wat er goed gaat in de interactie en hoe je die positieve elementen kunt uitbouwen om de interactie efficiënter te maken.

Hoe nu verder

Als het aan mij ligt, wordt coaching door beeldbegeleiding gemeengoed voor alle docenten van Gilde Opleidingen. Elke docent of instructeur die tegen een probleem aanloopt in zijn les, zou deze hulp moeten kunnen inschakelen. Of je nou moeite hebt met een groep of met het gedrag van een student; het is echt een effectief instrument om inzicht te krijgen in de interactie. Zelfs buiten de les, bijvoorbeeld bij een conflict tijdens een teamvergadering, zou je het kunnen inzetten. Het begint altijd bij interactie. De een zegt of doet iets, de ander reageert daar op.  

 

Meer weten?

Ans vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Reacties (0)

Reactieformulier

Meer weten?

Ans vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Laat een reactie achter