Dual Degree, Duurzaam en Degelijk

Laatste update op dinsdag 21 februari 2017

De opleiding Pedagogisch medewerker met een extra kwalificatie in de markt zetten, die erkend wordt door de Duitse overheid. Op deze manier kunnen afgestudeerde PW’ers gemakkelijk aan de slag in Duitsland, waar veel werkgelegenheid is in hun vakgebied.

De aanleiding

In Duitsland is een groot tekort aan kinderopvangmedewerkers. Met name in de steden, maar ook in de directe grensstreek. Het gaat om honderden arbeidsplaatsen. De Duitse wet schrijft voor dat elk kind recht heeft op kinderopvang. Dat biedt dus extra perspectief voor studenten Pedagogisch Werker van Gilde Opleidingen om in te springen op dat tekort aan capaciteit. Met het nieuwe lesprogramma in Roermond en Venlo zijn studenten bijna verzekerd van een baan.

Het projectdoel

Een opleiding met een extra kwalificatie in de markt zetten, die erkend wordt door de Duitse overheid. Voor de eerstejaars studenten Pedagogisch Werker van Gilde betekent dit dat ze in de tweede periode een extra lespakket krijgen: het pluspakket. Ze hebben daarna zelf de keuze of ze dat programma willen blijven volgen. Het pluspakket voorziet onder meer in extra taalondersteuning Duits en het werken in een andere cultuur. De studenten worden ook ingevoerd in de Duitse sollicitatiecultuur die formeler is en met veel meer documentatie gepaard gaat dan in Nederland. Bovendien ligt het onderwijsniveau van kinderopvangmedewerkers in Duitsland wat hoger dan bij ons. Het programma voorziet ook in stages in Duitsland. Naast mijn werk voor Gilde Opleidingen ben ik actief als expert op het gebied van Europese samenwerking en erkenningsvraagstukken voor het ministerie van Onderwijs. Dual Degree geldt als voorbeeldproject voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende en bilateraal erkende beroepsopleidingen.

Dit maakt het project innovatief en vernieuwend

Met dit project haken we perfect in op de doelstelling van Gilde Opleidingen om snel te reageren op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ook euregionaal. We willen meteen respons geven op de vraag naar goed opgeleide medewerkers op mbo-niveau in het buurland. In brede samenwerking met de Duitse instanties. Dit concept kun je nu ook ontwikkelen voor de (ouderen)zorg en de logistiek in Duitsland. Sectoren waar ook volop vraag is naar personeel met erkende diploma’s of opleidingen.

Eindresultaat

Eerstejaars studenten Pedagogisch Werker krijgen het pluspakket vanaf dit schooljaar aangeboden. Je merkt wel dat er nog een stukje bewustwording nodig is. Studenten moeten er nog van overtuigd raken dat ze in de Duitse grensstreek meteen een baan vinden. Het animo groeit. We gaan nu ook ambassadeurs inzetten; Nederlandse kinderopvangmedewerkers die al in Duitsland werken. Zij moesten nog veel extra moeite doen, omdat hun diploma eerst erkend moest worden. Daar was soms een half jaar mee gemoeid. Onze studenten hebben daar straks duidelijk minder last van.

Interessante elementen en tips voor andere sectoren of diensten

Gilde Innoveert is een mooi initiatief. Bijvoorbeeld doordat je met nieuwe projecten de samenwerking en expertiseverwerving sectorbreed kunt stimuleren. Dat leidt tot enthousiasme van zowel docenten als het werkveld. Geweldig hoe je dan iedereen in beweging ziet komen.

Meer weten?

Gerrit vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Reacties (1)

Inge faazen zaterdag, 14 oktober, 2017 - 10:54

Ik werk als manager in de kinderopvang. Door verhuizing naar roermond wegens werkzaamheden van mijn man, ben ik op zoek naar mogelijkheden voor mijzelf waaronder werken in duitsland. Ik heb ervaring met werken in dld door een eigen horeca bedrijf. Ik zou graag van u vernemen of er mogelijkheden zijn.

Reactieformulier

Meer weten?

Gerrit vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Laat een reactie achter