Een goed begin is het halve werk (zo begeleid je groepsprocessen)

Laatste update op maandag 24 oktober 2016

Investeren in positieve groepsvorming waardoor de leer- en leefomgeving op school verbetert en jongeren beter gaan presteren.

De aanleiding

Voor mijn masteropleiding Special Educational Needs heb ik onderzoek gedaan naar de groepsdynamiek bij de opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 van Gilde in Venlo. Op niveau 2 in het mbo manifesteert zich de nodige problematiek bij studenten, die soms terug te voeren is op de thuissituatie. De moeilijkheden thuis hebben hun effect op het functioneren van het kind op school. Dat manifesteert zich soms in zo’n gedrag dat andere studenten zich niet meer veilig en prettig voelen in de groep. Ik besloot met een eigen project van start te gaan nadat het op school tot een conflict kwam tussen ouders en studenten.

Het projectdoel

Het doel is investeren in positieve groepsvorming waardoor de leer- en leefomgeving verbetert en jongeren beter gaan presteren.

Dit maakt het project innovatief en vernieuwend

Als leidraad voor de groepsontwikkeling in de klas heb ik de fase van psycholoog Tuckmann in een programma verwerkt. Het komt er in feite op neer dat de docent het voortouw moet nemen in de groepsvorming en dat niet moet overlaten aan studenten. Anders groeien die studenten uit tot informele leiders. De docent bepaalt wat de normen zijn in de groep. Docenten die al langer voor de klas staan gaan er automatisch van uit dat ze in het beroepsonderwijs met bijna volwassen mensen werken die graag een vak willen leren. Dat er ook nog een pedagogische aanpak nodig is staat vaak niet meer echt op het netvlies. Daar komt nog eens bij dat de houding van de huidige jeugd tegenover docenten is veranderd. Dat alles vereist professionalisering van de docent en biedt volop kansen voor een positieve groepsdynamiek.

Eindresultaat

Het project is met een lessencyclus volledig ingebed in ons programma en de boodschap wordt via workshops voor de teams verder verspreid. Je kunt nooit aantonen dat er een directe relatie is, maar sinds de uitvoering van dit project zijn er geen grote incidenten meer geweest op school.

Interessante elementen en tips voor andere sectoren of diensten

Je houding moet proactief zijn en de focus moet gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Meer weten?

Ans vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Reacties (0)

Reactieformulier

Meer weten?

Ans vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Laat een reactie achter