Groenveld draait door

Laatste update op dinsdag 03 januari 2017

Opzetten van locatiebrede cross-overprojecten voor alle studenten op de onderwijslocatie Groenveldsingel.

De aanleiding

Op elke locatie van Gilde Opleidingen worden meerdere en onderling verschillende opleidingen uitgevoerd. Vaak zijn het studies die opleiden voor beroepen in uiteenlopende branches. Je kunt studenten iets extra’s bieden door activiteiten te organiseren die locatiebreed worden opgezet: zogenaamde cross-overprojecten.

Het projectdoel

Hiermee lever je een bijdrage aan een plezierig en veilig leef- en leerklimaat op school door er samen met alle collega’s op een locatie de schouders onder te zetten. Zo werk je ook samen met collega’s die wel op dezelfde locatie, maar in een ánder team en opleiding werkzaam zijn. Ook voor studenten is dit goed, omdat ze door workshops vanuit een andere sector te volgen wellicht een beter en breder beeld krijgen van het opleidingsaanbod op een locatie.

Dit maakt het project innovatief en vernieuwend

Het is de opzet dat onderwijsgevenden van de diverse sectoren workshops ontwikkelen en uitvoeren en ook op dié manier inhoudelijk samenwerken. Studenten van de locatie kunnen zich inschrijven voor workshops die ze echt leuk vinden. Zo voeg je extra kwaliteit toe aan het onderwijs en zorg je voor verbinding.

Eindresultaat

Samen met collega’s zijn we heel druk geweest om dit cross-overproject gerealiseerd te krijgen. Veel collega’s waren enthousiast over het idee. Jammer genoeg is de uitvoering van het project niet van de grond gekomen. Dit is niet te wijten aan de inzet en bereidwilligheid van de onderwijsgevenden. Organisatorische belemmeringen zijn hieraan vooral debet geweest. Daarnaast speelde werkdruk bij collega’s ook een rol.

Interessante elementen en tips voor andere sectoren of diensten

Zorg in een heel vroeg stadium voor draagvlak bij alle betrokkenen; zeker als het gaat om activiteiten die niet direct kwalificerend zijn. Zorg ervoor dat ook tijdig alles organisatorisch gewaarborgd is.

Meer weten?

Ans vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Reacties (0)

Reactieformulier

Meer weten?

Ans vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Laat een reactie achter