Het talenlab: niveaugroepen Nederlands en Engels

Laatste update op maandag 20 februari 2017

Voor de niveau 4-studenten van onze schoonheidsspecialistenopleiding zijn de lessen Nederlands en Engels ingericht in gedifferentieerde niveaugroepen met een grote eindopdracht. Zo kan elke student zich op zijn eigen niveau verbeteren, en blijven deze vakken voor iedereen passend en interessant.

De aanleiding

Studenten van niveau 4 in onze schoonheidsspecialistenopleiding zagen het taalonderwijs als compleet los onderdeel van de opleiding en hadden veel moeite met de vaardigheid lezen. Dat had ook te maken met het feit dat de tekstonderwerpen niet aansloten op het vak dat de studenten leren. Door het niveauverschil in de klas kreeg je vaak de situatie dat de ene groep studenten zich zat te vervelen, terwijl de andere groep de stof juist niet goed snapte.

Het projectdoel

De studenten op hun eigen niveau bedienen. In ons talenlab wordt dit vormgegeven door twee klassen van ongeveer veertig studenten in één lokaal te huisvesten met twee docenten, en hen naar hun eigen niveau te verdelen in zeven groepen. De besten achter in de klas, de studenten die meer begeleiding nodig hebben vooraan. Zonder daar echt de nadruk op te leggen. Iedereen werkt aan dezelfde eindopdracht maar heeft ruimte om de informatie te verwerken op zijn eigen niveau. Daarnaast zijn we meer gaan focussen op het vakgebied van deze studenten. In dit geval de taal van de schoonheidsspecialiste. In de praktijk draait het er toch om dat je straks goed kunt communiceren met je gasten in de schoonheidssalon. In het Nederlands, maar ook in het Engels. Die meer vakgerichte taal wisselen we af met algemene teksten, want die krijgen ze op enig moment ook op het examen.

Dit maakt het project innovatief en vernieuwend

Het werken in de niveaugroepen met één grote eindopdracht. Door de differentiatie in groepen kunnen de studenten zich op hun eigen niveau verbeteren met als uiteindelijke doelstelling het behalen van het gewenste eindniveau. Met een echte koppeling van de taal aan het vak, die we de studenten zoveel mogelijk op eigen niveau laten beleven. Dicht bij de individuele belevingswereld. Met een eigen wijze van lesgeven, nieuwe materialen en een groot eigen lokaal.

Eindresultaat

Het werken met niveaugroepen maakt deel uit van de lessen. Je merkt aan de studenten dat ze het leuk vinden om meer met teksten te werken op hun vakgebied. Met opdrachten over schoonheidsbehandelingen waarbij ze zelf moeten spreken en bijvoorbeeld een vlog maken. De beste studenten vervelen zich niet meer. De motivatie in de klas is gegroeid en alle studenten leveren op hun eigen niveau mooie eindopdrachten in. En ze merken dat wij als docenten het ook leuk vinden. Dat biedt ook perspectief voor invoering bij andere sectoren bij Gilde Opleidingen.

Interessante elementen en tips voor andere sectoren of diensten

Je moet er echt voor gaan. Uitstralen dat je er zin in hebt en je omgeving overtuigen dat het slaagt. Gewoon passie tonen dus. Want in dit geval heb je het over een vrije lesvorm met een soms best rumoerige sfeer. Maar studieresultaten zijn belangrijker dan regeltjes over autonomie in het leslokaal.

Meer weten?

Ron vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Reacties (1)

Marcel Spoler dinsdag, 10 januari, 2017 - 16:30

Susanne en Lieke, een mooi project met ook waardevolle resultaten. Ik vraag me af of de goeie ervaringen van jullie bij de afdeling Schoonheid een 'olievlekwerking' hebben binnen de sector H&W? Ben wel benieuwd.

Reactieformulier

Meer weten?

Ron vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Laat een reactie achter