Klaar voor de (Gilde)start?

Laatste update op maandag 09 oktober 2017

Volgens de landelijke competenties doorontwikkelen van de competentieprofielen voor alle Gilde Zorg & Welzijn-opleidingen. Daarnaast is onderzocht hoe we studenten, ouders, decanen en trajectbegeleiders een instrument in handen kunnen geven om te beoordelen of de competenties van (aankomende) studenten matchen bij de gekozen opleiding. We zijn inmiddels voorzichtig gestart met het ontwikkelen van een instrument.

De aanleiding

In 2015 hebben we Gilde-breed competentieprofielen ontwikkeld die met name door decanen van het vo gebruikt worden bij de studiekeuzebegeleiding. Deze zijn toen ook verwerkt in de opleidingskaarten op onze website, maar de gehanteerde competenties weken af van de landelijke beschrijvingen. We wilden daar nu graag bij aanhaken en bovendien de competenties aan een opleiding koppelen via een website of app.

Het doel

Het doel van het verbeteren van de competentieprofielen is dat we één taal spreken die ook op de vo's gehanteerd wordt. Het doel van de app of website is dat studenten, hun toeleiders en collega's van Gilde Opleidingen die bij de aanname betrokken zijn, mede vanuit het denken over de benodigde competenties, beter uitgerust worden om de keuze te (laten) maken. We willen met een instrument komen dat meer activiteit van de aankomende student vraagt en ook zichtbaar maakt waarom hij/zij geschikt is voor de gekozen opleiding. Dit instrument moet goed aansluiten op de diverse LOB-methoden in de regio.  

Dit maakt het project innovatief en vernieuwend

De beoogde koppeling van (onder andere) competenties aan een opleiding of opleidingen met behulp van een website of app is vernieuwend.  

De betrokkenen

Het hoofd studentenzaken, twee loopbaanadviseurs, doorstroomcoördinator, administratieve ondersteuners, de werkgroep Zorg&Welzijn, externe ondersteuning op het gebied van ICT en communicatie, andere roc's, bureaus die testen ontwikkelen.  

Eindresultaat

We hebben de competenties van alle 121 Gilde-opleidingen vergeleken met de landelijke competenties. We zijn begonnen met de opleidingen van Zorg & Welzijn en pakken vervolgens de andere sectoren op. Het meeste werk was het inventariseren, meten en testen van de instrumenten die bij andere roc's gebruikt worden. Vanuit de kennis die nu vergaard is gaan we een instrument voor Gilde Opleidingen ontwikkelen.

Interessante elementen voor andere sectoren en diensten

Vanaf 2017 zijn alle opleidingskaarten/competentieprofielen weer helemaal actueel en aangepast aan de landelijke competenties. Daarnaast ontwikkelen we een instrument waarmee de studiekeuze van toekomstige studenten sterk verbeterd wordt. De sectoren krijgen daarnaast straks als het goed is studenten aan het bureau die veel moeite hebben gedaan om uit te zoeken welke studies er zijn en die vervolgens een opleiding kiezen die goed bij ze past. Interessant vanuit mijn persoonlijke ervaringen met dit project is het om je te realiseren dat je een groot project als dit er niet zomaar even bij doet. Het vraagt een hoop inzet, tijd en energie, maar het levert ook veel bruikbare ervaringen op die ook van grote waarde zijn in je ‘reguliere’ werk bij Gilde Opleidingen.  

Hoe verder?

Het project is verlengd tot januari. Het instrument (website of app) wordt dit schooljaar ontwikkeld. De implementatie vindt plaats in de het schooljaar 2017-2018. We moeten zo snel mogelijk beginnen, ook met het oog op de studiecheck die hoogstwaarschijnlijk ook binnen het mbo wordt ingevoerd. Als later blijkt dat bepaalde onderdelen aanpassing behoeven, ontwikkelen we vanuit Studentenzaken gewoon door.

Meer weten?

Ilse vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Reacties (0)

Reactieformulier

Meer weten?

Ilse vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Laat een reactie achter