Leerrijk+

Laatste update op maandag 02 oktober 2017

Studenten van Zorg en Welzijn in Roermond die dreigen uit te vallen, kunnen rekenen op gerichte begeleiding. Via het traject Leerrijk+ krijgen ze van betrokken docenten de persoonlijke aandacht en coaching die ze nodig hebben om op school weer hun draai te vinden.

De aanleiding

Voor studenten van Zorg en Welzijn in Roermond die tussentijds stoppen met hun stage, bijvoorbeeld omdat ze niet goed functioneren of een verkeerde opleidingskeuze hebben gemaakt, is er geen alternatief lesprogramma op school. Dat betekent dat deze leerplichtige jongeren op stagedagen geen passend programma geboden krijgen.

Het projectdoel

Studenten van Zorg die tijdens hun stage dreigen uit te vallen, gaan we gericht begeleiden. Niet in een leslokaal, maar in ‘Leerrijk’, een huis om in te leren in het schoolgebouw aan de Kerkeveldlaan. Via het traject Leerrijk+ krijgen ze van betrokken docenten de persoonlijke aandacht en coaching die ze nodig hebben om op school weer hun draai te vinden. In een huiselijke en veilige leeromgeving met veel structuur werken ze samen met medestudenten en wordt er gericht gewerkt aan basisvaardigheden, houding en voorbereiding op de praktijk, de toekomst en de maatschappij. De bedoeling is dat zij door deze extra begeleiding hun gekozen opleiding of stage weer kunnen hervatten. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, wordt naar een andere passende oplossing gezocht. 

Dit maakt het project innovatief en vernieuwend

Bij Gilde Opleidingen hebben we sinds kort de beschikking over “Leerrijk”, een huis om in te leren. Een compleet ingerichte bungalow waarin studenten van de opleiding Dienstverlening een dag in de week in een realistische setting werken aan hun basisvaardigheden en -kennis, beroepshouding en burgerschapscompetenties. Op dagen dat Leerrijk leeg staat, kan het ook gebruikt worden voor de begeleiding van studenten die hun stage voortijdig hebben moeten afbreken, zo is de gedachte. In een huiselijke, alledaagse setting kunnen deze jongeren beter aan hun persoonlijke doelen werken dan in een leslokaal. Het voelt veiliger en prettiger.

Eindresultaat

Het project zit in de opstartfase. In het najaar van 2017 worden de teams van Zorg en Welzijn geïnformeerd over de voorgenomen aanpak. Ook de personele bezetting moet nog vorm en inhoud krijgen. De bedoeling is dat de begeleiding in “Leerrijk” begin volgend jaar - van start gaat. Het verleden heeft geleerd dat dit een periode is waarin de eerste studenten dreigen uit te vallen. In de toekomst kan deze voorziening mogelijk ook toegankelijk worden gemaakt voor leerplichtige studenten die een verkeerde opleidingskeuze hebben gemaakt. Deze jongeren zouden dan gebruik kunnen maken van Leerrijk tot ze een andere,  meer passende opleiding hebben gevonden.

Over Gilde Innoveert

Een geweldig initiatief. Veel collega’s lopen rond met vernieuwende ideeën. Dankzij Gilde Innoveert wordt er geld en ruimte vrijgemaakt om deze ook daadwerkelijk uit te voeren. Dit project moeten we binnen Gilde Opleidingen absoluut in ere houden. Hoe actiever je mee mag denken over de invulling van het onderwijs, hoe meer plezier en energie je in je werk hebt. Leerrijk is daar een prachtig voorbeeld van. Met eigen ogen zie ik hoe studenten van Dienstverlening hier aan het werk zijn. Je krijgt een kant van jongeren te zien die je in een leslokaal nooit te zien krijgt. Met het project Leerrijk+ hebben we nu de kans om de volgende waardevolle stap te zetten.

 

 

Meer weten?

Simone vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Reacties (0)

Reactieformulier

Meer weten?

Simone vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Laat een reactie achter