Leerrijk: een huis om in te leren

Laatste update op dinsdag 21 februari 2017

Het onderwijs bij de opleiding Dienstverlening zo realistisch mogelijk maken door samen met studenten een echt huis te creëren en vervolgens zelf een jaar in die huiselijke setting aan de slag te gaan. Aan het einde van het schooljaar worden het huis en de tuin weer ontmanteld om vervolgens een nieuwe groep de kans te geven het opnieuw  in te richten. Dit sluit goed aan bij de profielen Facilitair medewerker en Helpende zorg en welzijn.

De aanleiding

Studenten Dienstverlening komen in de toekomstige praktijk steeds minder vaak terecht in een zorgomgeving waar zij alleen nog bezig zijn met het verzorgen van ouderen. Ze worden geacht veel breder inzetbaar te zijn bijvoorbeeld bij ouderen thuis. Die blijven immers steeds langer thuis wonen.

Het doel

Wij willen een plek creëren waar studenten van de opleiding Dienstverlening Roermond zich basisvaardigheden en -kennis, beroepshouding en burgerschapscompetenties eigen maken. Deze zijn nodig in de onderlinge omgang met andere mensen binnen de maatschappij, maar zijn ook gericht op de beroepspraktijk.  

Dit maakt het project innovatief en vernieuwend

Gilde Opleidingen heeft nog geen huis in een schoolsituatie. Bovendien gaan we het project Leerrijk koppelen aan  een  ander innovatieproject om voortijdige schoolverlaters die nog leerplichtig zijn te begeleiden.  

De betrokkenen

Het betrokken team Dienstverlening, studenten van sector Zorg & Welzijn en van de opleiding Zorgtechnicus. Zorgtechniek zorgt voor de installatie en het onderhoud van de domotica in de woning. Heel belangrijk is ook de betrokkenheid van een aantal sponsors Ton Mestrom badkamerstyling, Praxis groen, Praxis doe het zelf, Linssen veiligheid, RBH gedeeltelijk . Zonder hen is het onmogelijk om dit project te realiseren.  

Eindresultaat

Dat is er nog niet, omdat het huis deze zomervakantie is gebouwd en we dus pas dit schooljaar kunnen starten met de praktische invulling van Leerrijk.  

Interessante elementen voor andere sectoren en diensten

Een zo realistisch mogelijke en veilige leeromgeving creëren en de koppeling met de opleiding Zorgtechnicus (Domotica).

Meer weten?

Simone vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Reacties (0)

Reactieformulier

Meer weten?

Simone vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Laat een reactie achter