Loopbaan&Burgerschap in the 21st century

Laatste update op maandag 02 oktober 2017

Met een nieuwe, digitale lesmethode komt het vak Loopbaan & Burgerschap (L&B) bij Wellness & Beauty geheel in het teken te staan van de 21st Century Skills. Studenten bouwen zelf een website die alle dimensies van L&B bestrijkt. Daarmee worden ze verantwoordelijk voor hun eigen leertraject.

De aanleiding

Loopbaan & Burgerschap (L&B) was tot voor kort geen apart vak binnen onze afdeling Wellness & Beauty. Het was onderdeel van de trajectbegeleiding en kreeg daardoor niet de prominente aandacht die het verdient. Vandaar dat we hebben besloten om van L&B een vak te maken. Het eerste schooljaar werkte ik met lesboekjes, maar dat was geen succes. Studenten raakten de boekjes kwijt of vulden de opdrachten niet volledig in. Dat wilde ik graag veranderen. Omdat ik op datzelfde moment ook bezig was met de 21st century skills, zag ik een mooie aanleiding om die twee zaken met elkaar te combineren. Het verankeren van moderne, digitale vaardigheden en het positioneren van L&B als apart vak.  

Het projectdoel

Met een nieuwe, digitale lesmethode komt het vak Loopbaan & Burgerschap (L&B) bij Wellness & Beauty geheel in het teken te staan van de 21st Century Skills. Studenten bouwen zelf een website die alle dimensies van L&B bestrijkt. Daarmee worden ze verantwoordelijk voor hun eigen leertraject. Doordat studenten volledig digitaal gaan werken, verbeteren ze bovendien hun ICT-vaardigheden. Daarnaast bevat de website veel samenwerkingsopdrachten waarbij ook de hogere, cognitieve vaardigheden worden gestimuleerd. 

Dit maakt het project innovatief en vernieuwend

Vernieuwend is dat deze studenten (jonge, sociale dames die niet per se thuis zijn in de ICT-wereld) een eigen website bouwen en nadrukkelijk bezig zijn met de digitale vaardigheden van de 21e eeuw. Zoals: hoe maak ik verstandig en op een veilige manier gebruik van de moderne media?

Eindresultaat

Voor eerste- en tweedejaarsstudenten Schoonheidsverzorging heb ik bestaand lesmateriaal van collega’s samengebracht in een nieuw online lesboek: een moederwebsite met daarop alle opdrachten. Studenten kunnen dit digitale basisformat kopiëren en vervolgens helemaal zelf bewerken en inrichten. Op deze manier zijn ze op een andere, meer eigentijdse manier met de lesstof bezig. Daarbij zijn de opdrachten ook nadrukkelijk gericht op samenwerken en reflecteren. Bestaand materiaal heb ik aangevuld met nieuwe projecten. Zoals het project Politiek. Studenten richten hun eigen politieke partij op, schrijven zelf een partijprogramma en houden een verkiezingsdebat. Zeer leerzaam. Het afgelopen schooljaar zijn ze hier een hele periode mee bezig geweest. In het begin moesten studenten nog wel even wennen aan deze nieuwe, digitale manier van werken. Maar gaandeweg raken ze er steeds meer mee vertrouwd. Ze pakken het steeds beter op en zien er ook de meerwaarde van in. Een mooie constatering.

Tips voor andere sectoren of diensten

Het basisformat dat ik heb ontwikkeld, is niet alleen geschikt voor studenten van Welness & Beauty. Andere sectoren kunnen dit stramien kopiëren en naar eigen inzichten aanpassen en inzetten voor hun studenten. 

Meer weten?

Susanne vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Reacties (0)

Reactieformulier

Meer weten?

Susanne vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Laat een reactie achter