Opleiding Handhaving niveau 4

Laatste update op dinsdag 12 december 2017

Er ontstaat meer en meer behoefte aan medewerkers met kennis van veiligheid op hoog niveau. Om aan die vraag te kunnen voldoen, werken we samen met een hbo-instelling aan een nieuwe opleiding Handhaving op niveau 4.

De aanleiding

In september 2016 zijn we - eveneens in het kader van Gilde Innoveert - gestart met de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid op niveau 3. Dat loopt erg goed, maar daarmee is het plaatje nog niet compleet. Op het gebied van veiligheid is er nog geen aansluiting met het hbo. 

Tijdens landelijke overleggen klinkt nadrukkelijk de roep om handhavers en beveiligers met leidinggevende kwaliteiten. Mensen die zich beleidsmatig en bestuursrechtelijk met veiligheid bezighouden, bijvoorbeeld bij de handhaving van leerplicht of fraude rond uitkeringen. Het vakgebied van veiligheid is heel breed. Door de veranderingen in de politieorganisatie zijn veel verantwoordelijkheden bij gemeenten komen te liggen. Die taken kunnen niet allemaal door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) worden opgepakt.

ROC De Friese Poort speelt nu met een pilotopleiding al in op de behoefte aan veiligheidsmedewerkers van hoog niveau. Jonge vakmensen die met een diploma van niveau 4 op zak kunnen doorstromen naar een hbo-opleiding integrale veiligheid. Toen de vraag kwam welke roc’s hierbij aan wilden sluiten, heb ik direct mijn vinger opgestoken. Zo’n kans laat ik natuurlijk niet aan me voorbijgaan.

Het projectdoel

Er ontstaat steeds meer behoefte aan medewerkers met kennis van veiligheid op hoog niveau. Om aan die vraag van de arbeidsmarkt te kunnen voldoen, werken we samen met een hbo-instelling en andere roc-instellingen aan een nieuwe opleiding ‘Leidinggeven op basis van vakmanschap’.

Hiermee creëren we een mooie instroommogelijkheid voor onze niveau 3-studenten van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid. Bij voldoende aanmeldingen willen we in augustus 2018 met de nieuwe opleiding starten. Lukt dat niet, dan wordt het een schooljaar later.

Dit maakt het project innovatief en vernieuwend

Deze opleiding bestaat nog niet binnen Gilde Opleidingen. Studenten die een veiligheidsopleiding volgen, kunnen nog niet doorstromen naar niveau 4. Dat maakt dit project vernieuwend.

Tussenstand

Het project heeft een doorlooptijd van twee jaar en is dus nu in volle gang. Gestart in januari 2017 zijn we inmiddels begonnen met de werving van studenten. Vanaf 1 augustus 2018 moet het opleidingsprogramma klaar zijn. De vraag is nog even of we genoeg aanmeldingen krijgen om dan te kunnen starten. Mocht dat niet het geval zijn, dan starten we een jaar later. Vanaf juni 2019, wanneer de eerste lichting studenten klaar is met de niveau 3-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid, wordt de vijver waaruit we kunnen vissen namelijk een stuk groter. De nieuwe niveau 4-opleiding wordt ook toegankelijk voor niveau 3-studenten van VeVa en Coördinator Beveiliging. Op termijn moeten jongeren van alle niveau 3-opleidingen kunnen instromen die een leidinggevende functie in de veiligheidssector ambiëren. In dit kader willen we ook een doorstroommodule hbo gaan aanbieden. 

Tips voor andere sectoren of diensten

In je goede bedoelingen en ambities kun je wel eens worden ingehaald door de waan van de dag. Mijn advies aan iedereen die een projectaanvraag heeft ingediend, is dan ook: begin op tijd.

Over Gilde Innoveert

Een fantastisch initiatief. Er is heel veel creativiteit, maar vaak krijgen mensen niet de tijd en de ruimte om hun ideeën te verwezenlijken. Het is geweldig dat dit nu wel kan.

Meer weten?

Marga vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Reacties (0)

Reactieformulier

Meer weten?

Marga vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Laat een reactie achter