Opvang dreigende uitval

Laatste update op maandag 24 oktober 2016

Het creëren van een structurele, tijdelijke voorziening op locatie om studenten die voortijdig de school dreigen te verlaten op te vangen.

De aanleiding

Gilde Opleidingen heeft tot nu toe geen structurele, tijdelijke voorziening op locatie om studenten op te vangen en hen te begeleiden, om zo te voorkomen dat ze voortijdig de school verlaten. Daarom zijn we met het idee gekomen een opvangklas te formeren. Een groep waarin studenten wel naar school komen, maar even losgeweekt worden van het reguliere lesprogramma en speciale individuele aandacht krijgen.

Het projectdoel

In zo’n opvanggroep gaan we met de studenten het gesprek aan over wat ze nodig hebben om hun opleiding voort te zetten. We kijken of er praktijkstages mogelijk zijn en waar hun gevoel van onbehagen nou precies op terug te voeren is. Ook bespreken we de thuissituatie en eventuele andere problemen. Met zo’n maatwerk kunnen we de uitval van studenten beperken.

Dit maakt het project innovatief en vernieuwend

De lokale aanpak en de methode zijn vernieuwend. Studenten die het om uiteenlopende reden moeilijk hebben tijdelijk uit de alledaagse schoolactiviteiten halen en samen met hen focussen op hun perspectief. Dat levert extra kansen op om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Misschien hebben ze een verkeerde keuze gemaakt en vinden we door gezamenlijke reflectie toch weer een match.

Eindresultaat

Het project is onder druk komen te staan door plotselinge personeelswisselingen. De coördinatie was niet geborgd. Daardoor is het project ook niet goed geleid. De concrete opvang moet nog steeds handen en voeten krijgen. Er is inmiddels een medewerker aangesteld en er is uitstel aangevraagd. We geven niet op. Want de behoefte op locatie is groot. We gaan er de komende drie maanden hard aan trekken om de opvang tóch gestalte te geven.

Interessante elementen en tips voor andere sectoren of diensten?

Zorg voor een zo breed mogelijk draagvlak, zodat je niet afhankelijk bent van een kleine groep die verantwoordelijk is voor de uitvoering en inbedding. De kwetsbaarheid en afhankelijkheid van mensen zou je dan zomaar eens kunnen opbreken. Wij hebben pech gehad en werden geconfronteerd met de wet van Murphy: als het tegen zit, zit het ook goed tegen.

Meer weten?

Mick vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Reacties (0)

Reactieformulier

Meer weten?

Mick vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Laat een reactie achter