Permanente begeleiding VSV bij VeVa

Laatste update op dinsdag 12 december 2017

Studenten van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) in Roermond die om wat voor reden dan ook dreigen uit te vallen, proberen we met een gerichte aanpak binnenboord te houden. In een aparte schakelklas met een vaste begeleider proberen we deze jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen en hen persoonlijk te coachen en begeleiden in hun loopbaan.

De aanleiding

In 2015 kondigde het ministerie van Defensie aan dat onze opleiding Veiligheid en Vakmanschap op de locatie Kasteel Hillenraedtstraat als gevolg van bezuinigingen zou verdwijnen. Dat besluit had enorm veel impact en zorgde ervoor dat we een jaar lang in een vacuüm terechtkwamen. De onrust was groot, het enige wat we nog konden doen was onze zittende studenten zo goed mogelijk begeleiden naar een diploma. Omdat wij ons niet zomaar wilden neerleggen bij het einde van onze VeVa-opleiding hebben we het College van Bestuur met klem verzocht om in gesprek te gaan met Defensie. Dat gebeurde en sorteerde uiteindelijk ook effect. Aan het einde van het schooljaar hoorden we dat we toch door mochten gaan. Maar in de spagaat waarin we op dat moment zaten, was die doorstart makkelijker gezegd dan gedaan. Waar we normaliter streng selecteren op motivatie, niveau en geschiktheid van kandidaten moesten we die criteria noodgedwongen laten varen. De belangrijkste opdracht was om onze klassen gevuld te krijgen met nieuwe studenten. Om een doorstart te kunnen maken, gingen aantallen voor kwaliteit. Het gevolg laat zich raden. Het schooljaar erna vielen heel veel studenten uit. Ik dacht: dat kan en mag niet de bedoeling zijn. We moeten dreigende uitvallers opvangen en persoonlijk begeleiden om ze binnenboord te houden.

Het projectdoel

Bij het College van Bestuur heb ik in eerste instantie een aanvraag ingediend voor een macroproject om dreigende uitvallers bij VeVa met een gerichte aanpak voor onze opleiding te behouden. De opzet was om hen een aparte schakelklas vijf ochtenden in de week een gevarieerd lesprogramma aan te bieden met onder meer algemene vakken, sport en vaardigheden die belangrijk zijn in deze 21e eeuw. Een programma met veel persoonlijke coaching en begeleiding. Dit macroproject is helaas niet gehonoreerd, waarop er wel beperktere middelen zijn toegekend voor een microproject.  

Eindresultaat

Met de beperkte middelen konden we dreigende uitvallers slechts een uurtje begeleiding per week aanbieden. Kijkend naar wat er nodig is om deze studenten goed te kunnen begeleiden, zet een microproject weinig zoden aan de dijk.

Dat betekent niet dat er niks is gebeurd. Integendeel. Ik heb heel veel energie gestoken in loopbaanoriëntatie- en begeleidingsgesprekken (LOB) met studenten en persoonlijke gesprekken met dreigende uitvallers en soms ook met hun ouders. Die inspanningen hebben zeker resultaat gehad. Hoewel sommige studenten tussentijds zijn overgestapt naar een andere opleiding, is de uitval tot een minimum beperkt gebleven en heeft de alarmbel niet gerinkeld. 

Hoe nu verder

Een nieuwe aanvraag om het miniproject uit te bouwen is helaas ook niet toegewezen. Erg jammer, maar ik blijf volharden. Het opvangen en binnenboord houden van studenten die dreigen uit te vallen, behoort tot onze zorgtaak. Niet alleen binnen VeVa en HTV, maar voor alle opleidingen aan de Kasteel Hillenraedstraat. Ik vind dat hier sectorbreed echt een opgave ligt die we samen moeten oppakken. Dat vraagt om draagvlak en mensen die er écht voor willen gaan. Ik geloof daarin en nodig collega’s dan ook graag uit om samen die handschoen op te pakken.

Meer weten?

Marita vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Reacties (0)

Reactieformulier

Meer weten?

Marita vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Laat een reactie achter