Risicogame: leer (bedrijfs)risico’s inschatten

Laatste update op dinsdag 21 februari 2017

Medewerkers van Gilde Opleidingen in het algemeen bewuster maken van de (bedrijfs)risico’s die elke organisatie, dus ook die van ons, dagelijks loopt. Hiervoor hebben we een tool ontwikkeld: de risicogame.

De aanleiding

Bij Gilde Opleidingen is slechts een kleine groep mensen bezig met de operationele risico’s die de school als organisatie loopt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om brandgevaar, onveilige situaties voor studenten, machines die letsel kunnen veroorzaken en de imagoschade die al deze risico’s opleveren. Negatieve publiciteit bijvoorbeeld met alle gevolgen van dien.

Het projectdoel

Het bewustzijn over de risico’s die we dagelijks lopen moet breder in de organisatie verspreid worden. We willen die risico’s in workshops met medewerkers delen. Daarom heb ik een tool laten ontwikkelen. Een soort computergame. Een risicoanalysemodel dat in kaart brengt wat de gevaren voor de organisatie zijn. De risico-game willen we breed in de organisatie gebruiken. Wellicht dat tijdens die gesprekken nu nog onderbelichte, of onbekende risico’s boven water komen. Risicomanagement werkt niet zonder betrokkenheid en bewustwording.

Dit maakt het project innovatief en vernieuwend

Met de risico-game, een model in Excel, ontworpen door een vrijwilliger, kunnen we uiteindelijk de risico’s waarmee Gilde Opleidingen wordt geconfronteerd bespreekbaar maken over de hele organisatie. Als dat ertoe leidt dat in de dagelijkse praktijk nadrukkelijker nagedacht wordt over mogelijk risico’s, zorgt dat voor een veiligere leer- en werkomgeving.

Eindresultaat

We hebben het model getest en zijn bezig de laatste foutjes uit de game te halen. Als dat gelukt is, gaan we aan de slag met workshops.

Interessante elementen en tips voor andere sectoren en diensten

Innovatieprojecten zijn prachtig, maar zorg dat je er voldoende tijd voor inruimt. Als de werkdruk toeneemt, ben je al snel geneigd het project even opzij te zetten. Ik heb geluk gehad dat ik met een vrijwilliger aan de slag kon, waardoor het project uiteindelijk ook nog eens weinig gekost heeft. Probeer ook anderen enthousiast te maken, zodat je hulp hebt. Dat levert nieuwe ideeën op en maakt het allemaal gemakkelijker.

Meer weten?

Jac vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Reacties (0)

Reactieformulier

Meer weten?

Jac vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Laat een reactie achter