Speelkwartier

Laatste update op maandag 24 oktober 2016

Realiseren van een passende praktijkruimte waarin de studenten Pedagogisch Medewerker kunnen oefenen met spel en speelgoed.

De aanleiding

Voor de studenten pedagogisch medewerker was er geen praktijkruimte waar ze konden oefenen met spel en speelgoed. In de Gilde-locatie in Oostrum bleek al snel geen ruimte te zijn. Er is al een gebrek aan lokalen. Met dit project wilden we tóch een ruimte hiervoor verzorgen.

Het projectdoel

Studenten praktisch aan de gang te laten gaan met activiteiten die aansluiten op de theorie. De studenten zijn vooral doeners, die de praktijk ook willen ervaren en dus zelf met kinderen willen spelen en oefenen in een eigen ruimte.

Dit maakt het project innovatief en vernieuwend

Ik heb de blik verruimd en ben in de omgeving gaan zoeken naar een geschikte ruimte. Die hebben we gevonden in de basisschool en peuterspeelzaal in Oostrum. Daar was niet alleen een lokaal vrij, maar er was ook volop spelmateriaal. Ongeveer veertig studenten konden hier aan de slag met spel.

Eindresultaat

Ik ben uiterst tevreden over het eindresultaat. De praktijkervaring die de studenten hebben opgedaan als het gaat om werken met kinderen blijkt waardevol. We hebben projecten kunnen opzetten rond bijvoorbeeld Koningsdag en Pasen. De studenten hebben elkaar bezig kunnen zien en hebben veel van elkaar geleerd. Bovendien hebben we een goede samenwerking met de leerkrachten van de basisschool en de leidsters van de peuterspeelzaal gecreëerd. We zijn nu in overleg om dat lokaal in de basisschool ook structureel te mogen gebruiken als praktijkruimte.

Interessante elementen en tips voor andere sectoren of diensten

Kijk verder dan je eigen schoolgebouw als het gaat om ruimte voor praktijkonderwijs. Praktijklessen in de school zelf blijven toch wat gekunsteld en zijn niet echt. Zoek de realiteit van de werkvloer op en ben niet bang daarvoor zelf de nodige stappen te zetten.

Meer weten?

Angelique vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Reacties (0)

Reactieformulier

Meer weten?

Angelique vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Laat een reactie achter