Student Centraal

Laatste update op maandag 18 december 2017

Via een concreet actieprogramma willen we de tevredenheid van studenten en het imago van Gilde Opleidingen verbeteren. Bij deze activiteiten, geënt op de kernwaarde ‘Bij Gilde Opleidingen heb ik een fantastische tijd’, staan de beleving en de betrokkenheid van de student centraal.

De aanleiding

In ons onderwijs stellen we de student centraal. Het is een van de kernwaarden van Gilde Opleidingen. Maar wat betekent dat nou concreet? Hoe merkt de student op school en buiten de lessen om dat het ook écht om hem draait? Anders gezegd: hoe kunnen we onze kernwaarde beter zichtbaar maken en ertoe bijdragen dat studenten hun tijd bij Gilde Opleidingen ook daadwerkelijk beleven als een fijne periode. Deze vragen vormden de aanleiding voor het project Student Centraal.

Het projectdoel

Via een concreet actieprogramma willen we de tevredenheid van studenten en het imago van Gilde Opleidingen verbeteren. Bij deze activiteiten staan de beleving en de betrokkenheid van de student centraal. We willen stimuleren dat onze studenten uit eigen beweging, samen met docenten concrete activiteiten gaan opzetten die voor meer beleving gaan zorgen. Verder verkennen we de mogelijkheden voor aanvullende, overkoepelende activiteiten zoals Gilde Cultuur, centrale studentenfeesten en gezamenlijke uitzwaaimomenten. Ook gaan we een actieprogramma ontwikkelen voor een Gilde-breed alumni-programma.

Dit maakt het project innovatief en vernieuwend

Natuurlijk hebben we allemaal het beste voor met onze studenten. We staan dichtbij en geven hen elke dag persoonlijke aandacht. Maar toch blijkt dat niet altijd voldoende. Er is meer nodig om de student ook daadwerkelijk het gevoel te geven dat hij écht in het middelpunt staat. In dit project gaan we hier naar op zoek. We kijken vanuit het perspectief en de beleving van de klant. Dat maakt het vernieuwend.

Eindresultaat

Bij de aftrap in augustus 2016 hebben we eerst een onderzoek laten doen naar de reputatie van Gilde Opleidingen onder studenten. Een hbo-studente heeft in kaart gebracht hoe onze studenten tegen Gilde aankijken en ons opleidingscentrum beleven. Of ze zich centraal gesteld voelen en welke verwachtingen ze hebben. Uit dit onderzoek bleek dat 51 procent niet trots is op Gilde Opleidingen. Opvallend genoeg heeft dat lang niet altijd iets te maken met sfeer of beleving of met buitenschoolse activiteiten. Het gros heeft behoefte aan uitdagend en innovatief onderwijs, aan een diploma met waarde. Dat was voor mij echt een eyeopener. Daarnaast kwam het gemis aan centrale studentactiviteiten naar voren. Denk aan gezamenlijke feesten of uitzwaaimomenten.

Hoe nu verder

Nu de resultaten van het onderzoek bekend zijn, gaan we gerichte acties formuleren. Dat doen we samen met studenten. We willen een programma ontwikkelen dat ertoe bijdraagt dat zij trots zijn op Gilde Opleidingen en zich verbonden voelen met onze school. De opdracht is helder: we moeten de kernwaarde ‘Student Centraal’ meer zichtbaar maken.

In het verlengde hiervan willen we onze alumni, de studenten die de school met een diploma op zak hebben verlaten, aan ons blijven binden. Dat kan alleen maar als we hen ook iets te bieden hebben. Denk aan thematische netwerkbijeenkomsten, speciale trainingen of interessante gastsprekers. Succesvol alumnibeleid begint natuurlijk bij verbeteringen in het hier en nu: als onze huidige studenten het naar hun zin hebben en trots zijn op hun school, zullen ze eenmaal afgestudeerd eerder geneigd zijn om terug te komen en iets terug te doen. Dan kan er iets heel moois ontstaan.

Het project Student Centraal wordt straks verankerd in de programmalijn reputatiemanagement binnen KANS2.

Tips voor andere sectoren of diensten

Met de inzichten van het onderzoek kan natuurlijk elke sector zijn voordeel doen. De resultaten maken ons ervan bewust waar het voor studenten naast sfeer, beleving en leuke activiteiten écht om draait. Om uitdagend onderwijs. Maatwerk.

Meer weten?

Thijs vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Reacties (0)

Reactieformulier

Meer weten?

Thijs vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Laat een reactie achter