Toekomstgericht onderwijs en ondersteuning

Laatste update op maandag 24 oktober 2016

Maken van een verbeterslag in het gericht besteden van de juiste, professionele aandacht aan studenten die extra begeleiding nodig hebben.

De aanleiding

Directe aanleiding was het voortijdig schoolverlaten van een student van de opleiding Transport en Logistiek. Die jongere verliet de opleiding sneller dan verwacht. Dat leidde tot discussie of we wel voldoende en gericht aandacht besteden aan studenten die extra begeleiding nodig hebben.

Het projectdoel

We hebben in goed overleg een perfecte coach aangetrokken om de begeleiding van studenten professioneel aan te pakken en de samenwerking in de teams te verbeteren. We doen dat door elkaar open en eerlijk aan te spreken over de benadering van studenten. En door meer te focussen op individuele jongeren. Om meer zicht op die student te krijgen en de uitkomsten daarvan ook te bespreken met collega’s, zodat er weer een echt gedragen teamgevoel ontstaat en studentenbegeleiding die door iedereen wordt gedeeld.

Dit maakt het project innovatief en vernieuwend

Professionele begeleiding en een wijze van lesgeven die breed wordt omarmd. Door in de teams open te zijn, frustraties uit te spreken en een klimaat te creëren waarin het team het zelf doet en niet met regeltjes en plichtplegingen van bovenaf wordt aangestuurd. En natuurlijk is het belangrijk om extra energie te steken in de student om meer zicht te krijgen op zijn doen en laten.

Eindresultaat

Het team komt elke week bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over de begeleiding en elementen van het lesgeven. Met regelmaat sluit de coach aan voor de procesbewaking. Buiten deze bijeenkomsten is er regelmatige afstemming of we nog op koers liggen. Daarbij staat de student centraal. Uiterlijk draait het allemaal om die student.

Interessante elementen en tips voor andere sectoren of diensten

Innovatieprojecten moeten iets blijvends toevoegen aan Gilde Opleidingen. Dilemma’s doorbreken. Winst boeken voor de school, maar toch vooral voor die student. Dan gaat zo’n project leven en bloeien.

Meer weten?

Martin vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Reacties (0)

Reactieformulier

Meer weten?

Martin vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Laat een reactie achter