Transitie naar de arbeidsmarkt

Laatste update op maandag 09 oktober 2017

Studenten die na de Entree-opleiding uitstromen richting arbeidsmarkt een extra steuntje in de rug geven door hen tijdens hun opleiding te laten praktijkleren.

De aanleiding

Studenten van de Entreeopleiding kregen vanuit school geen begeleiding als ze na school hun plek moesten zoeken op de arbeidsmarkt. Studenten stroomden uit, de meesten  met een Entree-diploma, enkelen ook zonder diploma, maar vonden vaak geen of heel moeizaam passend werk. Dit maakte ze, ondanks een diploma, tot voortijdig schoolverlater. Als studenten om wat voor redenen dan ook niet naar niveau 2 gingen, zwaaiden we ze uit. We wensten ze succes en vervolgens moesten ze toch op eigen benen zien te staan en verloren we ze uit het oog. Wat er van hen terecht kwam, was meestal niet bekend, terwijl het vaak om kwetsbare jongeren gaat.

Het projectdoel

Jaarlijks stromen 40 tot 50 studenten van de Entree-opleidingen uit richting de arbeidsmarkt. Die willen we een extra steuntje in de rug geven. We laten het bedrijfsleven al tijdens het onderwijsproces kennis maken met deze kwetsbare, maar vaak ook gemotiveerde jongeren. Voor het project hebben we nadrukkelijk die samenwerking gezocht. Albert Heijn XL in Venlo is de eerste die met onze deelnemers aan de slag gaat. 15-16 deelnemers van de Entree-retail-opleiding, gaat als groep, 30 weken lang, onder begeleiding van een onderwijsgevende van GPO, vier dagdelen per week meedraaien in de dagelijkse praktijk van een grote supermarkt.

Dit maakt het project innovatief en vernieuwend

Tijdens de opleiding bekijken we wat de uitstromers aan hulp nodig hebben om naar die arbeidsmarkt toegeleid te  kunnen worden. Door de wisselwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs voorkomen we dat jongeren tussen de wal en het schip raken.

Eindresultaat

Bij Albert Heijn XL in Venlo gaat de eerste groep Entree-deelnemers vanaf november aan de slag met het zogenaamde praktijkleren. Vestigingen van Albert Heijn in Roermond en Weert hebben eveneens interesse. Met een bekende modeketen en een logistiek bedrijf zijn we in overleg om ook daar het concept Praktijkleren uit te rollen.

Interessante elementen en tips voor andere sectoren of diensten

Het is zaak goed te communiceren met je team over veranderingen en innovaties, zeker als het grotere projecten betreft. Blijf  in gesprek over de nieuwe ideeën en ontwikkelingen.  Ben duidelijk in wat je wilt en waarom een dergelijke innovatie nodig is voor alle partijen.  In ons project betekent die verandering vooral dat we niet langer praktijkleren alleen op school, maar  ook buiten school aanbieden; we zoeken de buitenwereld op en halen de arbeidsmarkt ook tijdens het onderwijs naar binnen. Een grote verandering, maar ook een mooie kans!

Meer weten?

Els vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Reacties (0)

Reactieformulier

Meer weten?

Els vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Laat een reactie achter