Transitie naar de arbeidsmarkt – verlenging

Laatste update op vrijdag 06 oktober 2017

Met het opleidingsconcept Onderwijs op locatie willen we voorkomen dat studenten vroegtijdig de school verlaten. Kwetsbare jongeren binnen Gilde Opleidingen bereiden we in een werkleerbedrijf voor op de arbeidsmarkt.

De aanleiding

Nog teveel jongeren die een entreeopleiding volgen, verlaten vroegtijdig de school, zo blijkt uit de VSV-cijfers. Alle reden dus om niveau 1-studenten die om wat voor reden dan ook niet kunnen doorstromen naar niveau 2 te begeleiden naar een entreediploma en een passende baan.

Het projectdoel

Met het opleidingsconcept ‘Onderwijs op locatie’ - ook wel praktijkleren genaamd - willen we voorkomen dat entreestudenten vroegtijdig de school verlaten. Kwetsbare jongeren binnen Gilde Opleidingen bereiden we in een werkleerbedrijf voor op de arbeidsmarkt. Het doel is om hen binnen afzienbare tijd naar een passende en bij voorkeur duurzame baan te begeleiden.

Dit maakt het project innovatief

Vernieuwend is dat we nu een duidelijke brugfunctie vervullen richting de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen: we gaan gericht in gesprek met het bedrijfsleven om te bekijken welke opleidingsbehoeften er in de praktijk leven. Welke jongeren nodig zijn en wat er van hen op de werkvloer verwacht wordt. Met de input die dat oplevert geven we onze opleidingen vorm en leiden we jongeren op die interessant zijn voor de arbeidsmarkt. Alle inspanningen zijn erop gericht om hen makkelijker aan een passende baan te helpen.

Eindresultaat

Het project is inmiddels in volle gang. Jongeren die bij Gilde Opleidingen een entreeopleiding volgen, worden nu een jaar lang in de praktijk opgeleid. In de retail werken we samen met Albert Heyn XL, Praxis en Primark. In de zorg en dienstverlening leren studenten bij Dichterbij in Horst.  Praktijkleren wil zeggen dat we zoveel mogelijk onderdelen van de opleiding op locatie in het bedrijf integreren en aanbieden. Op deze manier krijgen jongeren in de juiste context les. Daarbij maken ondernemers op deze manier al vroegtijdig kennis met hun medewerkers van de toekomst. Een win-winsituatie dus. In periode 3, rond april, krijgen jongeren een advies. Dat kan zijn: doorstromen naar niveau 2 of uitstromen naar de arbeidsmarkt. Uitstromers worden in periode 4 begeleid naar een passende baan. Ze bezoeken bijvoorbeeld bedrijven, kunnen kennismaken met ondernemen en krijgen gerichte ondersteuning bij het schrijven van een sollicitatiebrief of opstellen van hun CV. Na de zomervakantie wordt geïnformeerd of die inspanningen hun vruchten hebben afgeworpen. Indien nodig volgt dan een nog aanvullend traject om jongeren naar een passende baan te begeleiden.

Hoe verder

Op grond van de eerste ervaringen gaan we het praktijkleren verder vormgeven. Toekomstige VSV-cijfers zullen daarbij moeten uitwijzen of de gekozen aanpak werkt of verder aangescherpt moet worden.

Meer weten?

Anouk vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Reacties (0)

Reactieformulier

Meer weten?

Anouk vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Laat een reactie achter