Van rebound tot VSV-beheer

Laatste update op maandag 24 oktober 2016

De organisatie van een opvangklas waar de betrokken studenten door extra begeleiding en nadere probleemanalyses toch weer perspectief aan de horizon zien.

De aanleiding

In de sector Techniek in Roermond worden we geconfronteerd met nogal wat (potentiële) voortijdige schoolverlaters. Studenten die een verkeerde keuze gemaakt hebben en/of persoonlijke problemen hebben. Niet meer weten wat ze willen en daardoor ook moeilijk positief te motiveren zijn tijdens de lessituatie of beroepspraktijk.

Het projectdoel

De organisatie van een opvangklas waar de betrokken studenten door extra begeleiding en nadere probleemanalyses toch weer perspectief aan de horizon zien. We hebben die opvangklas niet van de grond gekregen door het ontbreken van een projectleider en goed onderbouwd plan van aanpak en faciliteiten.

In Roermond is echter wel al een expertiseteam gestart dat extra aandacht besteedt aan die groep van studenten die vast dreigt te lopen. Door de inzet van dat team is een aantal jongeren geholpen. Dit traject verdient verdieping en verdere uitrol waarbij ook expliciet aandacht is voor de rol van het docententeam en de individuele docent, gericht op loopbaanbegeleiding en voorkoming van voortijdige uitval. Extra aandachtspunt is het nadrukkelijk betrekken van de ouders hierbij.

Dit maakt het project innovatief en vernieuwend

We hebben besloten aan te haken bij dit innovatieproject dat succesvol is gebleken. Met name het concreet en praktijkgericht ondersteunen van docenten voorziet in een professionaliseringsslag van de studentenbegeleiding.

Eindresultaat

Door de interactie met andere projecten worden ervaringen en kennis gebundeld en geprofessionaliseerd, zodat we Gilde-breed een methodisch en preventieve aanpak kunnen implementeren. Met een juiste begeleiding en ondersteuning wordt het aantal voortijdige schoolverlaters verkleind.

Interessante elementen en tips voor andere sectoren of diensten

Zorg voor een realistisch plan met heldere doelstellingen en een projectleider die de koers uitzet en de weg plaveit. Verzeker je van de steun van teamleden en zorg voor antwoorden op praktische vragen. Wij ontdekten gaandeweg dat de huisvesting van een opvangklas en het aantrekken van extra personeel, organisatorisch en financieel, een niet-realistische opgave is.

Meer weten?

Marcel vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Reacties (0)

Reactieformulier

Meer weten?

Marcel vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Laat een reactie achter