Video-interactiebegeleiding binnen Pedagogisch Werk

Laatste update op woensdag 22 februari 2017

Op beeld vastleggen van de aanpak van Pedagogisch werk-studenten tijdens hun stage, om zo de best mogelijke feedback te kunnen geven en het handelingsgedrag van studenten goed zichtbaar te maken.

De aanleiding

Vanuit het werkveld kwamen vragen om de aanpak van studenten tijdens stages in de kinderopvang vast te leggen op beeld. De inzet van video biedt de mogelijkheid om direct feedback te geven op je handelingsgedrag. En dat zet zoden aan de dijk! Beelden maken in een mum van tijd duidelijk hoe je bijvoorbeeld omgaat met peuters in een kinderopvang. Een minuut film zegt dan eigenlijk alles en biedt voldoende stof om te bespreken en te beoordelen.

Het projectdoel

We zijn met achttien studenten van de opleiding Pedagogisch Werker van niveau 3 en 4 aan de slag gegaan. De opnamen zijn gemaakt door een externe trainster. Met beelden kun je het handelingsgedrag van studenten zichtbaar maken en tonen wat goed gaat en wat beter kan. De opnamen zijn individueel, maar ook klassikaal besproken.

Dit maakt het project innovatief en vernieuwend

Het is de eerste keer dat video als middel wordt ingezet om het handelingsgedrag van studenten Pedagogisch Werk te beoordelen. Het effect van filmbeelden bij de beoordeling van praktijksituaties is op geen enkele andere manier te evenaren. De eerste beelden zijn door de trainster opgenomen. Later maakten de studenten zelf beelden die door hun begeleidster in de praktijk zijn opgenomen. Een selectie van die beelden door de studenten werd geanalyseerd door de trainster en in de les besproken.

Eindresultaat

Er was aanvankelijk wat huiver. Het is toch confronterend om je zelf op beeld terug te zien. In tweede instantie was er vooral de overtuiging dat het een prima hulpmiddel is om je handelen te verbeteren. We willen graag doorgaan met dit project, maar dan moeten we docenten gaan trainen voor die video-interactiebegeleiding. Daarvoor kun je geen externe deskundigen blijven inhuren. In onze klankbordgroep juicht de sector het gebruik van de camera als hulpmiddel toe om het handelen in de praktijk helder te toetsen en eventueel te verbeteren.

Interessante elementen en tips voor andere sectoren of diensten

Communiceer zo goed, zo uitgebreid en zo zorgvuldig mogelijk met het werkveld over wat je precies wilt met je project. Ondanks een uitgebreide brief over de opzet van het project ontstond er toch onduidelijkheid over bijvoorbeeld de toestemming om kinderen te mogen filmen en zorgde het gebruik van de video voor een drempel bij sommige praktijkmensen.

Meer weten?

Monique vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Reacties (0)

Reactieformulier

Meer weten?

Monique vertelt je graag meer! Neem contact op via:

Laat een reactie achter